Det finns ingen kudde så bekväm som ett lugnt samvete

Att ha goda tankar, intentioner och handlingar ger oss möjlighet att sova i fred.Å andra sidan är avundsind, lögner och bedrägeri utan tvekan de största tjuvarna av vackra drömmar och goda känslor.

Att ha ett gott samvete är att ha en bra kompass eftersom det hjälper oss att behålla norr. Det är, om vi använder vår förmåga att fatta beslut, kan vi hålla en bra kurs i våra liv.

Även om det är svårt för någon att ha 100% rent samvete är det sant att vi kan sträva efter att agera konsekvent med våra värderingar. I sin tur måste vi undvika att motverka våra intressen och önskningar, något som, beroende på vilken typ av människor runt oss, kan vara mer eller mindre lätt.Dela

Håll dig borta från vissa människors negativitet, bevara deras integritet. Det finns människor som verkar hjälpa, men som faktiskt gör vad de kan för att göra det svårt för oss.

Andra är experter på att få oss att känna sig dåliga, skyldiga eller tro att vi är själviska. I detta avseende ger inte dessa människor något positivt mot oss eller vårt medvetande, vilket gör det svårare att fortsätta livet normalt och uppfylla våra drömmar.

DelaNär vi känner att detta händer bör vi titta noga på våra relationer,

bedöma konsekvenserna av våra känslor och ägna särskild uppmärksamhet åt att balansera balansen. Nöjet att sova med ett gott samvete

Ibland uppför andra sig illa om oss, men om vi betalar med samma pengar, är det enda vi kan göra att föra kaos och känslomässigt förfall.

Om vi ​​övar "ögat för öga" kommer världen att vara blind. Under alla omständigheter är det inte samma sak att göra misstag som att agera för att skada eller inte gynna andra. Dessa begrepp måste differentieras, eftersom ibland våra fotspår i bollen får oss att skämmas eller ledsna, när vi i själva verket inte ska känna sig skyldiga.

Så när andra misslyckas i sina goda avsikter, har de distraheringar eller gör misstag, det är inte straffbart men att hjälpa dem att återfå sitt förtroende för sig själva. Dela På detta sätt kan vi säga att

vårt medvetande är närvarande i alla delar av livet.Vi kan ta hand om henne i varje situation eller ögonblick, men komplicerat kan det tyckas.

Världen behöver exempel, inte åsikter Det är ofta inte vad folk gör, utan snarare vad de inte eller inte känner.Vi har en skrämmande tendens att rättfärdiga oss med ord, som vi försöker fylla med meningslös mening, gör våra åsikter inte bara tomma utan också dunkla.

Det är, det är ingen användning som har företeelsen att predika värden såsom ödmjukhet eller uppriktighet; Det som saknas är att sluta agera på ett falskt eller hyckleriskt sätt.

Att klara sig till ord kan naturligtvis vara till hjälp för att skydda sig från frustration, men det frigör oss inte från verkligheten av våra onda handlingar.Ordspråket säger att

när vi erbjuder en ursäkt som inte är frågad av oss, vad vi gör är att manifestera vår skuld. Faktum är att skulden inte borde plåga dig om du tänker på det. bara känna något ansvar för vad som hände.För att vara fri och kunna vila måste du också använda en process av inre arbete som gör att du kan förlåta dig själv för allt du har gjort eller inte gjort, och för allt du känner eller inte känner.

Vi har inte i våra händer lösningen på alla problem som finns i världen eller helt enkelt i våra liv; Men goda avsikter är sandkorn som hjälper oss att behålla det emotionella balansen vi behöver. Att dela