Bor du verkligen medvetet?

Ditt liv strävar efter att bli levt. Hon försöker njuta av varje ögonblick och inte vänta på det dåliga att komma fram för att göra en carpe diem av sig själv. Det är du som placerar hindren, det är du som förhindrar att det blir levt. Enjoy och acceptera varje ögonblick som vi lever har en viktig bakgrund som vi inte bör bortse från. Det händer att det gör det intensivt hjälper oss att veta vem vi är. Att leva sitt liv i den första personen och utan tröghet är det enda sättet att lära känna sig själv.

Trots svårigheten att uppnå självbehärskning verkar det vara det enda sättet att upprätthålla känslomässig stabilitet och psykologisk balans. Precis som smeden måste veta vad som är nödvändigt med metaller, verktyg, tekniker etc. för att bli fulla och glada människor, måste vi först och främst veta hur vi är och hur vi vill vara. Och förutom hur vi vill leva.Om du verkligen vill investera i att känna dig själv och förbättra ditt självkänsla, bör du välja att välja att vara medveten. Detta uttalande kan verka vagt och orättvist, men faktiskt är det medvetet mycket konkret och består av ifrågasättande om hur du vill följa livet

, inte att förråda dig själv. Vårt medvetande gynnar att det är mer eller mindre öppet och tenderar att vara klart eller förvirrat, om vi ska se eller inte, att leva medvetet, halvmedvetet eller omedvetet eller ha flera alternativ i allmänhet. Att välja visioner, tydlighet eller öppenhet är oerhört viktigt att uppnå i livet.Om vi ​​gömmer oss själva under täckning och döljer våra inre känslor, känslor eller övertygelser, kan vi inte förutse oss för att uppnå balans och stabilitet vi strävar efter. Faktum är att leva utan reflektion leder till misslyckande förr eller senare.

För att leva medvetet är det väldigt viktigt att ta hand om sitt personliga rykte, vilket bara är ett rykte med sig själv. Det är,

personlig uppriktighet beror på vår användning av vårt medvetande. Det är mycket på spel, eller hur?

Att satsa på ett medvetet liv är vadslagning på den vinnande hästen. Erkänna din verklighet, vad är och vad som inte är och inte fokuserar på precis vad du vill är det enda sättet att vara ansvarig för ditt liv. Det är inte hälsosamt att tänka på andra, men det är inte hälsosamt för andra att tänka på oss. Det är nödvändigt att vara oberoende, att få självkännedom och att söka först inifrån, vilket sannolikt visar positiva överraskningar som vi aldrig föreställt oss.

Om du är medveten om din inre värld, kommer du att tro mer i ditt sinne och därmed i dig själv. På det sättet kommer du att respektera ditt värde mer och känna dig mer naturligt, vilket stöder utvecklingen av ditt självkänsla.

Att leva medvetet handlar inte om en dag eller två, men något dagligen, i varje relation och varje ögonblick, främst för att leta efter meningen med ditt liv och inte förråda. Faktum är att medvetet medvetet kan du förstå att det finns en tid att låta saker hända och en annan gång för att få dem att hända, vilket inte är lätt. I slutändan är det dags att sluta leva utan reflektion

, eftersom de flesta problemen kommer från att undvika att tänka på vad vi gör med våra liv och våra idealer. Som Einstein sa, "vi kan inte lösa ett problem från samma nivå av förståelse att vi har skapat det". Något behöver förändras, och kanske börjar förändringen när vi börjar jaga svaren, låta oss transporteras bort av dem.