Vad är en utopi?

"Utopia" är ett vanligt ord i våra dagliga sysslor. Den används som argument eller motargument när man diskuterar idylliska eller hypotetiska samhällen. Men termen "utopi" har ett större djup än vad samhället visar oss eller använder. Av denna anledning är det viktigt att ställa en fråga: vad är utopi?

För det första kan vi tillgripa etymologin och ursprunget till detta koncept. Uttrycket utopi kommer från grekiska och betyder bokstavligen "icke-plats", vilket representerar en plats som inte existerar. Den första gången den användes var Thomas MoresUtopia obra. Denna berömda historia äger rum på en ö med en fredlig och idyllisk regering och utgör en kritik av den politiska organisationen av 15 och 1600-talet. Genom hela artikeln, för att förstå djupet begreppet utopi, låt oss fokusera på både dess definition och dess användbarhet.

Detta kommer att hjälpa oss att hantera termen och inte falla i linjen som hävdar utopi som en synonym för det omöjliga. Vad är en utopi? Möt definitionen. Samhället har länge drömt om en idyllisk värld och ett sätt att hantera det perfekta samhället. Därför användningen av termen utopi. Detta består av en teori om hur ett samhälle, stat, samhälle eller del av det borde vara perfekt organiserade. En viktig aspekt är att den här hypotetiska världen inte har någon omedelbar nytta, det strävar inte efter att hitta ett politiskt system som kan tillämpas i nuvarande sammanhang.

När denna teorisering är konstruerad, är det som eftersträvas formeln för det bästa möjliga systemet.

Man strävar bara efter att ge form till ideen från teoretiska termer, utan att ta hänsyn till svårighetsgraden för att överföra denna idé eller plan till verkligheten. På detta sätt kan ett perfekt samhälle skapas hypotetiskt. Nu är idén om fullkomligheten av samhället något tvetydig och tolkande. Ett faktum, genom historien och enligt individen, har förändrats nästan hela tiden. Vi kan hitta många exempel på utopier genom historien.

Kanske är en av de äldsta Plato utopi. I det skulle samhället delas in i tre klasser som tillskrivs av deras färdigheter och förmågor: den politiska klassen, militärklassen och klassen av producenter. Sålunda skulle den rätta funktionen och förvaltningen av dessa klasser säkerställa ett perfekt och fredligt samhälle. Vi kan också hitta mer moderna utopier, såsom utopisk socialism, som skapades som en kritik av kapitalismen och utnyttjandet av individer genom anslag av deras arbetskraft. Denna utopi bygger på ett kooperativt och självstyrt samhälle. Genom ömsesidigt stöd, kollektivt arbete och beslutet att mötas skulle det vara möjligt att uppnå samhällets optimala funktion. Utnyttjans användbarhet Utopi är ett brett och djupt koncept som används av filosofer, tänkare och politiker. Men nästa fråga som uppstår är: Vilken användning har skapandet av ett perfekt samhälle i abstrakt, som kan hitta många motstånd om det finns ett allvarligt försök att göra det till verkligheten? Många kan falla i felet att tänka på att utopier saknar pragmatism eller bara har ett litterärt eller tidsbegränsat verktyg, men det är inte så.

Vid utvärdering av nyttan av utopi kan vi hitta 4 olika funktioner. Dessa kommer att bero på vad författaren letade efter för att skapa detta idylliska samhälle. Dessa funktioner är följande:

Kritisk funktion

: Utopias användbarhet är lika kritisk för den nuvarande sociala organisationen. Att bygga ett utopiskt system tjänar till att se / mäta avståndet från sin nuvarande sociala organisation, som tjänar till att ifrågasätta giltigheten av det nuvarande sociala systemet och bedöma behovet av politisk förändring.

Funktionsutvärderare : En annan funktion, nära anknuten till den tidigare, skulle vara som lyfter fram utöppens inflytande i studien av olika samhällen. Utopier kan tjäna för att reflektera över de olika metoderna för social organisation och därmed bättre förstå vårt politiska och sociala system. Förhoppningsfull funktion

: vi kan också gå till en mer humanistisk ställning av termen. Vi kanske tror att vissa utopier har funktionen att skapa hopp i människan. Försöker få folk till tanken att ett bättre samhälle är möjligt. Ledande funktion

  • : Slutligen, och kanske den mest användbara funktionen, är att använda utopi som mål eller mål. Att rikta någonting perfekt och idealt tjänar till att hålla oss på väg och inte fastna i den falska illusion som vi lever i det bästa möjliga systemet.Uttrycket utopi används ofta som en synonym för omöjligt. Den ges till och med en idealistisk karaktär och liten användning. Men denna uppfattning är fortfarande ett misstag:
  • Utopier tillåter oss att identifiera målet att uppnå, de fungerar som en kompass. Och det här är inte trivialt, eftersom en av de mest kraftfulla motivationer som människor har är att leta efter det bästa.