Vad är det och vad är funktionen hos vår hjärnans främre lob?

Nervsystemet är en förvirring av neuroner och glialceller av enorm komplexitet. I slutändan är dessa strukturer som bestämmer våra beteenden, tankar och känslor. Dessa nervenheter kluster i större strukturer för att uppfylla sina funktioner, och var och en av dessa kluster kommer bara att vara ett sandkorn i denna komplexa maskin som är vår kropp. En av de mest anmärkningsvärda strukturerna i nervsystemet är hjärnan och delas upp i en serie områden som kallas lobes. Bland hjärnans lober är frontalsken, som kommer att vara huvudpersonerna i denna artikel. Först av allt måste vi förstå attvargar är teoretiska definitioner från uppdelning av hjärnbarken.

Denna uppdelning utfördes enligt parternas roll i de olika processerna och på platsen. Vi kan göra en analogi med jorden: om hjärnan var jorden skulle vargarna vara kontinenterna. Denna klassificering är mycket funktionell eftersom den fungerar som en karta för att enkelt hitta vissa punkter på hjärnans yta. Hjärnbarken består av 6 funktionella lobes: frontal, parietal, occipital, temporal, insular och limbic.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på vad vi kan säga för att vara den mest relevanta av dem, frontalloben. Vi kommer att börja med att markera det område som det upptar, eftersom det är en tredjedel av det totala området av cortex. Frontal lobe struktur och funktioner Den främre loben ligger i den främre delen av hjärnan, som exakt upptar hela hjärnbarken från den centrala sulcusen.

Det anses vara en väldigt viktig varg på grund av att den uppfyller centrala funktioner vid behandling av informationen, särskilt den information som har en verkställande karaktär. Dessutom kan vi också säga att frontalbågen är indelad i flera regioner som ger den med en mängd olika funktioner.

Genom att gruppera de olika funktionella strukturerna hos denna varg kan vi tala om två stora områden. En skulle vara det område som motsvarar motorfunktionerna, motorcortexen, som uppfyller alla rörelsens funktioner. Det andra området skulle vara prefrontal cortex, ansvarig för verkställande processer, beslutsfattande och olika aspekter relaterade till regleringen av känslor. Motorcortex Motorbarken i frontalbågen kommer att vara chef för alla efferenta system i kroppen.

Tack vare honom kan vi utföra alla typer av frivilliga handlingar och motoriska åtgärder. Denna struktur kommer att styra både planering av rörelsen och överföring av order till musklerna för att de ska kunna vidta åtgärder. Det är viktigt att betona att denna del av cortexen endast är ansvarig för frivilliga rörelser, det ofrivilliga motorsystemet är baserat på andra strukturer, såsom basalganglierna och cerebellumet.

Vi kan hitta tre relevanta delområden som ska nämnas inom motorcortexen.

Förmotorområdet. Har ansvaret för planering och schemaläggning rörelser. Innan någon rörelse utförs är neuronerna i detta område ansvariga för att etablera musklerna och de åtgärder som krävs för att det ska kunna ske på rätt sätt.

Det primära motorområdet

  • . Det är den kortikala delen som är ansvarig för att utföra steg för steg som förbereds av cortex-förmotorn. Det är, det är den som ansvarar för att initiera rörelsens handling, skicka order till musklerna. Broca-området.
  • Har ansvar för språkproduktion. Dess funktion är att samordna de fonologiska musklerna så att personen kan tala och uttala. Det är också relaterat till produktion av skrivning. För att veta mer om det, klicka här.Prefrontala cortex
  • Denna region är ansvarig för den verkställande systemet och processen av den mänskliga hjärnan informationen. Den prefrontala cortex av frontalloben baseras slutligen, kognition, beteende och emotionella mänskliga svar. Det är medlare för bland många andra strukturer som är fördelade över hela hjärnan, spelar en viktig roll i beslutsfattandet.

Vi kan inte undgå att nämna att exekutiva funktioner är en uppsättning av kognitiva förmågor en högre ordning som styr vårt beteende och känslor

. Annars kan vi säga att alla dessa processer som försöker hantera, organisera, samordna och direkta genomförs på detta område. Det kan beskrivas som processorn på en dator om vi jämförde med dessa maskiner. Inom detta kortikala område kan vi urskilja tre funktionella regioner av stor betydelse:

dorsolaterala prefrontala cortex.Region samband med andra platser av andra vargar som förvandlar tankearbete planer, beteenden och beslut. Dorsolaterala prefrontala cortex är nära besläktad med högre psykologiska processer såsom arbetsminne, metakognition, uppmärksamhetsstyrning, kognitiv flexibilitet, etc.

Det cingulära området.

  • Dess funktioner är mycket relaterade till regleringen av motivationsprocesser. Den har ansvaret för att hämma eller uppmuntra verkan hos individen. Det har också ansvaret för vissa processer relaterade till reglering och stöd till vård. Den orbitofrontala cortexen.
  • Det uppfyller uppdraget att kontrollera affektivitet och socialt beteende. Den del av bearbetningen och som reglerar känslor och känslotillstånd, anpassa beteendet beroende på sammanhanget. Den främre loben är en av de mest relevanta strukturerna i vår hjärna. Deras studie, genom de olika neurovetenskapliga tekniker, ger oss mycket värdefull information:
  • förstå dess struktur och funktion i närmare att förstå vår biologi och ger oss ledtrådar om hans relation med våra beteenden, känslor och tankar.