Vet du betydelsen av de skribenter vi gör omedvetet?

Många människor har vana att rita skribbar medan de pratar i telefon eller väntar på att bli besvarade någonstans. Utan att vi förstår det, blir detta en del av en rutin som vi upprepar ständigt.

Även om dessa tillfälliga ritningar inte kan berätta för oss exakt vad vi är, kan de indikera vissa personlighetsdrag som vi uttrycker omedvetet. Vi föredrar att dra några former mer än andra eftersom vissa av dem återspeglar våra innersta perceptioner mer exakt. "Att skriva medvetet är detsamma som omedvetet att dra bilden av dig själv, självporträttet."

-Max Pulver-DelaVi måste skilja tillfälliga skribenter från permanenta

. Den första är ritningar som vi gör en gång och inte upprepar längre; De permanenta ritningarna är våra favoriter, som vi inte slutar rita när vi hittar ett pappersark. Dessa ritningar visar hur vi är internt.Spåren av medvetslösa skribbar

Enligt formuläret, tryck och arrangemang av spåren som utgör dessa omedvetna skribbar kan vi bestämma några personlighetsdrag och känslor eller känslor som är dolda inom oss. De viktigaste betydelserna är: geométr Geometriska spår

: motsvarar enkla geometriska figurer (trianglar, kvadrater, rektanglar etc.). Om det inte finns några dekorationer eller reliefer, talar vi om människor som har förtryckt sina känslor och försöker att hantera allt genom anledning. Om de har någon skuggning avslöjar de att personen är på väg att slappna av sina övertygelser. Ritningar med några helt vita eller svarta delar visar att personen har många tvivel.

  • Starka och väl märkta spår:När egenskapen är stark och väl märkt, avslöjar den en ängslad, obsessiv person som fokuserar alltför på hennes problem . Om egenskapen nästan tårar papperet, är det mycket undertryckt ilska och våld. Irreg Oregelbundna eller zigzagstreck återspeglar impulsivitet:Människor ackumulerar spänningar och släpper ut allt oväntat. Vanligtvis är de mycket passionerade människor, som ger stor betydelse för den affektiva aspekten.
  • Formerna för omedvetna skrifterSättet som skribent adopterar är också en indikator på den omedvetna känslan och uppfattningen som motiverar dem. En adekvat analys av dessa ritningar kan göras genom att undersöka egenskaperna och den form de tar. Beroende på ritningen är dessa de viktigaste betydelserna: Pilar eller pilar: brukar avslöja en aggressiv komponent.Vi pratar om impulsiva människor, med en stark tendens till handling. Om pilarna går från vänster till höger visar de att aggressionen riktas mot andra, om de går från höger till vänster, är aggressionen riktad mot sig själv. Kurvpilar identifierar personer som kan mäta sin styrka för att uppnå sina mål.
  • Spiraler: motsvarar egocentriska personeroch som fokuserar på sina egna intressen. De spiraler som slutar på vänster sida visar att det finns ett tidigare problem som ännu inte har övervinnats. Om de slutar på höger sida känner personen sig väldigt rädd för ensamhet och ett stort behov av att vara sällskaplig att bryta sin förlossning.

Stjärnor och kors: de avslöjar ett stort behov av att vara centrum för uppmärksamhet i sin sociala miljö

. Om stjärnan har många poäng och mitten är tom reflekterar de depression och tendens till melankoli. Korsen avslöjar i sin tur en person med stor skuldkänsla och som bär ett stort ansvar på axlarna.

  • Personer: Det är ett tecken på att personen känner sig hjälplös inför andra , eller tror inte att han kan ta sitt ansvar, särskilt om siffrorna är för små. När människornas ritningar är mycket schematiska, som "bollar och ätpinnar", speglar den mycket osäkerhet, rädsla för att närma sig människor och behovet av att stänga sig.