7 Vanor av känslomässigt intelligenta människor

En känslomässigt intelligent person är en som har förmågan att hantera sina känslor och andras känslor. Detta är känslomässig intelligens, ett ämne som vi har talat om många gånger tidigare. Emosionellt Emosionellt intelligenta människor har ett antal vanor och beteenden som bidrar till deras förmåga att hantera sina egna känslor och förstå andras känslor.

1 - Emotionellt intelligenta människor uppmärksammar vad de känner

Enligt Daniel Goleman är

självmedvetenhet en av huvudkomponenterna för känslomässig intelligens.Självmedvetenhet är förmågan att känna igen stämningar, känslor och känslor. En del av självmedvetenhet innebär också att du är medveten om hur våra känslor och stämningar påverkar andra. Denna förmåga att styra dina egna känslomässiga tillstånd är ett grundläggande krav på känslomässig intelligens.2 - Emotionellt intelligenta människor vet hur andra känner

Empati är en annan av de viktigaste elementen relaterade av Goleman i relation till känslomässig intelligens. Empati innebär förmågan att förstå andras känslor.

Att interagera med andra i många delar av våra liv, som på jobbet eller i skolan, är

känslomässigt intelligenta människor kan veta vad andra känner.

Om en kollega är upprörd eller frustrerad, vet vad han känner, kan du få en bättre uppfattning om hur man svarar och hur man hjälper honom. 3 - Emotionellt intelligenta människor kan styra känslorSjälvreglering är helt grundläggande för känslomässig intelligens.

Att förstå dina känslor är en stor egenskap hos känslomässigt intelligenta människor, men det är inte särskilt användbart om du inte vet hur du använder den kunskapen. Därför tänker känslomässigt intelligenta människor om sina känslor innan de agerar. Dessa människor är anpassade till vad de känner, men de låter inte sina känslor reglera sina liv.

4 - Känslomässigt intelligenta människor är motiveradeEmotionellt intelligent är motiverade att nå sina måloch kan hantera sina känslor och beteenden i syfte att uppnå långsiktig framgång.

De kan vara nervösa för att göra en förändring i sina liv, men de vet att hanteringen av denna rädsla är väldigt viktig. Genom att hoppa för att göra lite förändring, vet de att de kan göra sina liv bättre, och det gör dem ett steg närmare att uppnå sina mål.

5 - Emotionellt intelligenta människor har stora sociala färdigheter emocional Emotionellt intelligenta människor tenderar också att ha stora sociala färdigheter.

Detta är förmodligen för att de vet hur man stämmer överens med sina egna känslor och andras känslor.

De vet hur man ska hantera människor effektivt, upprätthålla hälsosamma sociala relationer och hjälpa dem runt dem att lyckas.

6 - emotionellt intelligenta människor har möjlighet att prata om dina känslor med andra Förutom att kunna prata om sina egna känslor i det offentliga, de är också villiga att göra det när det behövs. Eftersom ibland människor är empatiska och i linje med sina egna känslor, men kämpar för att inte dela dessa känslor med andra.Emotionellt intelligenta människor förstår inte bara känslor, men vet också hur man uttrycker dem

korrekt och, när det är möjligt, gör de.

7 - Emotionellt intelligenta människor kan korrekt identifiera orsakerna till deras känslor

Emotionellt intelligenta människor kan se en situation och korrekt identifiera den verkliga källan till deras känslor. Först kan det tyckas som en lätt uppgift, men i verkligheten är det inte, för det emotionella livet är ofta komplicerat. Att hitta den exakta källan till känslor kan vara särskilt svår i fall där starka känslor , som i fall av kärlek eller ilska.

Förbättra känslomässig intelligens

Förbättra känslomässig intelligens är något som ger arbete, men kan göras. Dessutom är det absolut nödvändigt att utveckla det om vi ska utveckla personligen och förbättra våra relationer med andra.