Vad ska man göra med ditt liv när du inte hittar rätt väg?

Det finns människor som på en viss punkt känner att kursen de tar är helt meningslös. Faktum är att ingen väg de kan välja verkar bra, och så förtvivlar de i sina otaliga misslyckade försök att uppnå en förändring som lugnar den känslan. Det finns ingen framtid, inga mål eller mål. De är förlorade. Alla, på något ställe, känns som detta, som om vi är i en blindände. Det är en situation där vi samtidigt upptäcker en stor inre tomhet: inget på utsidan, lite inuti.

Även om vi inte vill erkänna, har allt vi gjort upp till det ögonblicket - våra beslut, våra avslag, vårt sätt att leva - lett oss att följa den här vägen som tycks ha ingen utväg.

DelaÅteranslut med dig själv för att hitta rätt väg

När du inte vet vad du ska göra med ditt liv, när du har nått den punkt där du inte kan hitta en väg ut, oavsett ångest, ångest, du måste komma ur denna situation. Inget av detta kommer att fungera för nu.

Det finns något du behöver göra: träffa dig själv. Vid vilken tidpunkt fokuserade du på andra och glömde bort dig själv? När slutade du undra vad du verkligen vill göra? Sedan när är det som har att göra med ditt liv den sista prioriteten? Livsättet som vi har tvingar oss att sätta autopiloten att fungera som om vi var robotar, för att undvika att vara medveten om nuvarande ögonblick.

Nu när du befinner dig i den här dead end där du inte vet vad du ska göra med ditt liv, sakta ner.

Det är den perfekta tiden för dig att vara medveten om dig själv och vad som finns runt dig. Så att du kan återansluta med världen och med dig själv. Dina önskningar, dina längtar, det som verkligen motiverar dig, kommer att göra sig närvarande för att påpeka alla de mål du har, men det vill du länge inte se eftersom du avled från vägen.

Du tror att det inte finns något sätt när lösningen ligger inom dig. Motivering kommer från dig själv, men för att hitta rätt väg måste du veta vad du vill ha. Inom dig vet du vilken väg som är rätt. Men den tid du har spenderat på autopilot sänker dina instinkter, vilket gör att du känner dig förlorad nu. Dela

Det är sant att vid första reaktionen när du inte vet vad du ska göra är att snurra, sparka, försök att springa i alla riktningar, som om det var en löpande häst. Men du måste komma till den punkt där du inser att du måste sluta så att du kan vara medveten och hitta rätt väg.Om du inte vet vad du ska göra med ditt liv, börja acceptera verkligheten

Detta är ett mycket viktigt steg för att kunna dra nytta av vad som sagts tidigare. Men det är också troligt att du inser att accepterande verkligheten är det som verkligen fick dig in i det här ändamålet.

Vi lever ofta med olika förväntningar om hur saker ska komma till. Jag slutar college, hitta ett jobb, sedan kärlek i mitt liv med vem jag ska få barn och jag kommer att leva väldigt glad. Låter perfekt, eller hur? Det ideal som många människor strävar efter. Men vad händer om allt går fel?

De förväntningar du kanske har garanterar inte att de stationer du kommer att träffas kommer att vara de.

Den mest sannolika av problem, svårigheter och motgångar som gör dig frustrerad, arg och vägrar att acceptera att vid många tillfällen, inte vad som händer inte nå dina förväntningar.

När vi kommer till en punkt med stor beslutsfattande kan det vara dags att samråda med en professionell. Med det kommer vi att upptäcka om det är nödvändigt att gå tillbaka för att hitta korsningen där vi är förlorade, eller om lösningen är tvärtom att söka fler alternativ för att gå vidare i samma korsning där vi stagnerar. Ofta beror det som vi väljer att välja på antingen alternativet det pris vi är villiga att betala för att försöka nå ett eller flera mål.

Det finns tider mer fördelaktiga än andra för oss att uppleva denna existentiella kris. Kanske är det första när vi blir vuxna: vi måste välja vad vi vill ägna oss själva och hur vi vill att vårt liv ska vara. Den andra kommer i medelåldern vid 40 års ålder, med en kris som är känd för alla där ett steg finns kvar för att starta en annan. Förhoppningar hindrar ibland oss ​​från att vara flexibla med de problem och svårigheter som kan uppstå. Dela

I många stunder av förändring, där vi passerar från ett steg till ett annat, kan vi känna oss förlorade

, kan inte hitta rätt väg. Detta är naturligt och bör inte skrämma oss först. Men om detta händer måste vi förhindra känslan av oro som leder till övergivande. Förändringstidarna är också stunder av intelligens och tålamod, att bestämma huvudet, men också att ta det valda alternativet säkert. Oavsett vårt val kommer det att finnas gott om människor som berättar att vi har fel.Om man går bakåt eller söker andra alternativ, har varje situation en väg ut.

Ibland logisk och förutsägbar, ibland överraskande, slumpmässig och förbryllande. För den förstnämnda är det värt att arbeta, men för det sistnämnda, låt oss inte, som vi tidigare sagt, övervinnas av rastlöshet: den största blockeringen inför möjligheten.