Team ledarskap: 15 viktiga punkter att vara en bra ledare

Ledarskapet, särskilt i den professionella världen, är en av de färdigheter vars värde har vuxit mest. Det verkar logiskt att någon organisation som vill överleva tävlingen placerar i ansvarsområden de människor med kompetens och inställning till ledande lag. Om vi ​​återkommer några år (det behöver inte vara många) ser vi att det som råder var bilden av den hårda och krävande chefen; För närvarande har denna profil förändrats radikalt i många företag. Så vad söker personalavdelningar i en person för att se dem som en potentiell ledare? Fortsätt läsa och ta reda på!

Lagledarskap i arbetsgruppsformation

En första nyckelpunkt i lagledarskap är uppgiften att bilda arbetsgruppen. När man väljer medlemmarna för att bilda gruppen bör en bra ledare kunna överväga både de anställdas färdigheter och de mål som ska uppnås.

För att göra detta måste

överväga om de valda har den nödvändiga kunskapen för att uppfylla de uppgifter som tilldelats dem, samt att förutsäga om de kan samarbeta på ett tillförlitligt sätt. När ledaren har bestämt vem som ska vara en del av sitt lag, måste han fokusera på den andra nyckelfunktionen: definiera uppdraget. Vid denna tidpunkt kommer det att vara avgörande att medlemmar i gruppen fullt ut förstår vilken uppgift de ska utföra,

utöver att veta klart vad som förväntas av deras prestanda. Det sistnämnda är exakt den tredje huvudpunkten i teamledarskap: inställning av förväntningar och mål, både för gruppen som helhet och för var och en av de personer som bildar den. Betydelsen av att förbereda arbetsgruppen Eftersom det som sagts tidigare är tydligt är det nödvändigt att ta hänsyn till den fjärde huvudpunkten: strukturera och planera arbetet. Det vill säga, ledaren måste klargöra både arbetsmetoderna och rollerna för var och en av gruppmedlemmarna, samt de tider som fastställts för att uppnå målen.

Efter det är det dags att betona femte punkten:

att träna och utveckla arbetsgruppens medlemmar. En bra ledare bör ta hänsyn till företagets utbildningsresurser och uppmuntra användningen av dem bland anställda, samt fungera som mentor till alla. En sjätte nyckelpunkt i lagledningen är att ledaren ska främja gruppsinne genom att identifiera konflikterna och de olika viktiga händelserna för laget. Dessutom är det viktigt att periodiska recensioner ingår i planeringen

för att analysera om mål och förväntningar uppfylls. Det betyder att du måste övervaka laget, vilket är den sjunde nyckelpunkten. Team ledarskap när uppgiften börjar löpaNär du övervakar krävs feedback om prestationsrelaterad information.

Detta skulle vara den åttonde nyckelpunkten i teamledarskap: ge feedback. Det är också viktigt att ledaren hanterar arbetsgruppens relationer med resten av företaget. En sådan gränsstyrning skulle vara den nionde huvudpunkten. Den tionde huvudpunkten är ledarens förmåga att utmana och motivera laget. Det är också nödvändigt att delta och ingripa i de saker som gruppen ska åstadkomma. Det vill säga den elfte ledningen av lagledarskap skulle vara att utföra uppgifterna. I denna linje finner vi den tolfte nyckel: att kunna tillhandahålla informations- och resurslaget (material, personligt och ekonomiskt).

Ledaren bör också uppmuntra lagets autonoma arbete genom att motivera medlemmarna att lösa problem som kan uppstå i själva uppgiften. Detta sätt att stimulera självhantering är den trettonde huvudpunkten.

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att ledaren tar itu med de interpersonella problem som kan påverka gruppprestanda. Med andra ord: det är nödvändigt att stödja det goda sociala klimatet, vilket skulle vara den fjortonde huvudpunkten. Slutligen måste vi inte glömma den sista huvudpunkten: ledarens förmåga att upptäcka personalproblem och skapa effektiva lösningar på plats.