Jag vet inte vilket beslut att ta

"Jag vet inte vilket beslut att göra."Detta är kanske en av de mest använda meningarna av människor som är osäkra och tvekar därför före livet.

Att fatta beslut innebär att ta ansvar för de konsekvenser det kan medföra. Så det är inte en lätt uppgift, särskilt om det är en viktig fråga. Varför vet vi inte hur man fattar beslut?

Vi vet faktiskt alla hur man fattar beslut. Vad händer är att vi har tvivel och rädsla för att inte välja rätt väg, och det förlamar oss.

Om vi ​​är säkra på oss själva är det lätt att fatta beslut, men vår osäkerhet och vår rädsla hindrar oss från att göra det. Vad betyder det att vara osäker?Vi känner oss osäkra när vi inte är fokuserade på oss själva och dessutom är vi oroliga över vad andra kommer att tänka på vårt beslut.

Vi kommer inte att kunna fatta beslut om vi fokuserar på vad andra förväntar oss eller tänker på.

Osäkerheten ökar och ökar därmed obeslutsamhet och rädsla. detta blir en ond cirkel med ingen väg ut och vi känner oss alltmer blockerade och förlamade.

Hur återställer du personlig säkerhet? Att känna sig tryggt har ett gott självkänsla, ett bra förhållande med dig själv, värderar vem du är och är medveten om dina styrkor och svagheter.

Att ha personlig säkerhet är att känna oss själva, att veta våra värderingar och önskningar om livet.

"Ibland kan ett litet beslut förändra ditt liv för alltid."

-Keri Russell-

DelaHur man fattar ett beslut?

När vi måste fatta beslut och ha många alternativ måste vi ansluta oss själva, veta vem vi är och vad vi vill ha ur livet. Det är viktigt att inte oroa sig för andras åsikter och att handla enligt dina personliga värderingar.

Det är nödvändigt att reflektera över varje alternativ, utvärdera dess fördelar och nackdelar.DelaDet bästa sättet att utvärdera fördelarna och nackdelarna är att ge ett numeriskt poäng, beroende på vikten av varje enskild aspekt. Till exempel kan vi ge en poäng från 0 till 5 och beroende på resultatet blir det lättare att bestämma.

På detta sätt kan vi bedöma vikten av varje objekt, vilket gynnar oss mest.

Det är därför viktigt att utvärderingen av varje aspekt är uppriktig, baserat på våra personliga intressen och inte på andras intressen. Hur gör vårt beslut verklighetEfter att ha analyserat alla aspekter, anledningarna till för och nackdelar, gör ditt beslut.

Då måste du bara informera andra och förklara dina skäl, de som du värdesätter och anser vara mycket viktiga.

Efter det, agera enligt det beslut du fattar, led ditt liv längs denna väg,påminna dig vid varje ögonblick av anledningen till att du kom till denna utgångspunkt.

Det värsta beslutet är det vi inte gör.

Dela

Och vad gör vi med rädsla? Vi är rädda för alla förändringar i livetoch det gör oss tvivla på våra beslut.

Och vem vet vad som är det bästa beslutet?

Den enda personen som kan döma vad som är bäst för mig är jag.

Dela

Vi kan göra misstag, men misstag ger lärdom till våra liv. Living går igenom livet utan att veta vad som väntar på oss i framtiden. Så, när vi har granskat våra motiv, är det värt att ta beslutet att gå vidare och övervinna våra rädslor. Dessutom kan inget beslut vara det värsta alternativet eftersom det blockerar vår väg och konsekvensen kan vara mycket värre än de som ger oss den väg som valts, eftersom de motsvarar våra djupaste önskningar och värderingar. "Modig är inte en som inte fruktar, men den som övervinner." Att dela