Hur man förbättrar din sociala kompetens och gynnar dina relationer

Svara dig själv: Hur kände du dig när du kunde kommunicera effektivt med en annan person eller när du diskuterade en diskussion så att förhållandet inte försämrades? Och nu ... vilka känslor kom upp när allt detta gick fel? Denna förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer med andra påverkar faktiskt vårt emotionella tillstånd och vårt välbefinnande. Vad är den goda sidan av det? Det är inte något svårt, men något som kan förbättras. Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur du relaterar smartare till andra.

-Theodore Roosevelt-

Vikten av social kompetens
I våra dagliga liv kommunicerar vi kontinuerligt med andra. Oavsett om det ber om en kaffe, pratar med en kollega om ett gemensamt arbetsprojekt eller säger till vår partner hur mycket vi älskar honom.

Situationen för social interaktion är många och varierade i vårt dagliga liv.

Å andra sidan kommer din framgångsgrad att vara beroende av hur smart eller listigt vi är när det gäller att utveckla våra sociala färdigheter. Således kommer vi att göra skillnaden mellan att erhålla och upprätthålla tillfredsställande eller ogifta parrelationer, familj och vänskap. Men inte bara det med en bra social kompetens kommer att göra det möjligt för oss att interagera effektivt med olika yrkesverksamma och arbeta på ett mer samordnat sätt med våra kollegor. Dessutom kan vi bättre lösa konflikter eller tala offentligt på ett avslappnat och avslappnat sätt. "Vänskap kan bara ske genom utveckling av ömsesidig respekt och i en anda av uppriktighet."

-Dalai Lama-

Vi ska också få våra barn att utvecklas på ett hälsosammare sätt. Kort sagt, vi kommer att uppnå en integrerad utveckling på en personlig nivå.
Varför? Eftersom en riktig social kompetens kommer att innebära ett större känslomässigt välbefinnande och en bättre psykologisk anpassning. såväl som större yrkeskompetens och bättre sociala stödnät.

Kommunikation: nyckel in social kompetens Kommunikationsförmåga - och deras utvecklingsnivå - är det som i stor utsträckning bestämmer vår sociala kompetens. Ett nyckelbegrepp i den meningen kommer att vara självförståelse. Detta är en form av kommunikation där personen kan uttrycka sina tankar och åsikter, men ta hänsyn till andras, i kontext som kanske inte är mer gynnsamma för dem. Det vill säga det är en ingrediens i kommunikation som, välskött, respekterar både användaren och andra.

Det är balansen mellan aggressiv kommunikation (som vi bara försökte skydda våra rättigheter) och en passiv (där vi bara försökte skydda andras rättigheter). En viktig del av detta är att anta möjligheten, såväl från vår sida som hos andra, att säga "nej" till en förfrågan.

Dessutom är det mycket viktigt att genomföra olika sociala färdigheter. Det här är de olika beteenden som gör att vi kan reagera effektivt på interaktioner med andra människor. För detta är det viktigt att lyssna och lyssna på vad den andra personen berättar för oss, utan att anta att deras handlingar uppfyller de motiv som vi tycker är mest troliga.

I den meningen kommer det också att vara nödvändigt att uttrycka vad vi känner och tänker.

Precis som oss är våra samtalare inte soothsayers, så att förklara vår ställning kommer att göra förhållandet enklare. Att kunna starta, upprätthålla och avsluta samtal när det behövs är en av grunden för vår sociala kompetens. "När folk talar, lyssna helt. De flesta människor lyssnar aldrig. " -Hemingway-

Andra faktorer som påverkar social kompetens Att få effektiv kommunikation är det ultimata målet när vi är villiga att förbättra vår sociala kompetens. För att uppnå detta mål behöver vi också vara kompetenta inom andra områden som hjälper till att göra våra relationer med andra bra och tillfredsställande. Ett exempel på detta är att ha ett socialt beteende och en vilja att samarbeta.

Det vill säga att kunna utföra handlingar på andres vägnar, även om de inte har bett oss att göra det. Det betyder inte att vi slutar oroa sig för problemen som berör oss och att vi gör det på ett radikalt sätt, men att vi finner en balans mellan de två intressena, så att alla i slutändan är nöjda.
Å andra sidan är det viktigt att kunna förebygga och lösa problem.

Att identifiera, förutse och möta konflikter effektivt hjälper oss att hitta den lösning som bäst uppfyller alla parter på det mest fredliga och rättvisa sättet. Träna ut alla dessa färdigheter och förbättra dina sociala färdigheter!