Bröder: bästa vänner vi behövde inte välja

Våra bröder, dessa bästa vänner, behövde vi inte välja. Dessa människor som ibland tvingade oss att ogillar dem, som irriterade oss och ignorerade oss genom att ta bort de allvarliga otaliga tiderna. Dessa människor som ju alltid finns där för oss, och vi kommer alltid att vara där för dem.

I alla fall är förhållandet mellan syskon en av de mest intensiva att vi kommer att leva, och den fulla av upp och ner. Det är dock nästan säkert att en känsla av ovillkorlig kärlek råder som skapar ett bestående broderligt förhållande som ger oss möjlighet att inser vår livsresa följd. Även om inte alla broderliga relationer är det bästa exemplet på ett positivt förhållande, förbli syskon ofta förenade och dela kärlek, lekfullhet och glädje som blir minnen som inte glömmas under hela sitt liv. En bror är en kruka full av barndomsminnen och en rekord av tillväxten av våra drömmar. Dela
Vem har syskon har en stor känslomässig rikedomSom vi har sagt, är de emotionella fördelarna med att räkna med våra bröder och systrar under hela vårt livspassage gigantiska.

Bland andra skäl är det säkert att bröderna kan skydda varandra från känslor av ensamhet, rädsla eller djup sorg.

Således är syskon alltid positivt för barn och, naturligtvis, också för vuxna. Låt oss säga att vi i de tidiga stadierna i våra liv håller oss borta från själviskhet och skuld genom att leva med dem och allt som det kräver av oss. Även diskussioner har en stor känslomässig fördel eftersom de hjälper oss att förvärva förmågan att styra våra känslor, dela, vara flexibla och släppa känslor som är lika negativa som ilska och avund. Dela

Så det finns många färdigheter som vi kan utveckla tack vare den tillväxt som delas med våra bröder:

Vi ökar vår självkänsla.Vi ökar vår förmåga till generositet.

Vi är mer tålmodiga.

  • Vi undviker känslomässiga problem i de tidiga stadierna av livet.
  • hjälper oss att hålla sig borta från ensamhet.
  • Självklart kan dessa färdigheter utvecklas utan att behöva dela en barndom med syskon, men faktum är att på vissa sätt
  • att ha syskon runt skapar en viss vilja att uppmärksamma andra och deras behov.
  • Vad vi lär oss tack vare ett broderligt förhållande

En broders kärlek jämför inte med någon annan kärlek , för det är ett förhållande som genererar otaliga söta minnen som genomtränger vårt minne om leenden, roligt och känslan av att tillhöra. Hans händer påminner oss om skämt och glädje, och hans utseende liknar oändlig medkänsla.

Tyvärr är inte alla broderliga relationer alltid positiva. Vi talar här om de bröder som är fiender och rivaler och som inte har gemensamma positiva känslor. Visst, och tyvärr, detta är verkligt och kan hända.

I denna mening händersyskonrivalitet ibland som en naturlig följd av deras tillstånd.

Det kan vara att misslyckande att hantera de normala känslorna av rivalitet kommer att sluta skapa många negativa känslor och tinnitus av mörker ett förhållande som i naturen skulle vara underbart.

Likväl är den allmänna regeln att syskon är en del av vår familj, och ändå, även om tid och avstånd drar oss bort, gör en bror alltid något för att se hans bror leende. DelaVad som än händer, och även om trädgrenarna växer till olika sidor, kommer de alltid att dela samma rot.

Gråtande, skratta och leva sida vid sida skapar en evig union.Eftersom de två bröderna bor tillsammans är oförglömliga, för glädje av medkänsla kommer spelen och striderna och freden alltid att hållas i minnena tillsammans med en ovillkorlig kärlek.