5 Konsekvenser av överarbete

Overwork har blivit varumärketav många människor. Vi antar att arbetet är lovvärt, vilket är sant, men inte när arbetsmiljön kan invadera en livstid. Om detta händer, blir existensen gradvis fattigare.

Människor faller i överarbete av olika skäl.Kanske kan inte inkomst från ett enda jobb vara tillräckligt och det är nödvändigt att söka andra jobb. Andra gånger finns det en passion för arbete, eller den framgång som kan uppnås.

"Vi är fulla av knep för att undvika arbete, men vi har några verkliga underhållning."
-Laurence J. Peter-

Det finns också fall där överansträngning blir en mekanism för att komma bort från andra aspekter av livet, när de är problematiska. Oavsett fallet indikerar det bara att det finns problem och att de måste lösas innan det är för sent.Konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.Det här är fem av dem.

konsekvenserna av överansträngning

1. Försämring av affektiva och sociala relationer

Den första konsekvensen av överansträngning är en progressiv försämringandra områden i livet. För det första, eftersom många timmar ägnas åt arbete, finns det lite tillgänglig emotionell energi för andra aspekter. Faktum är att överarbete ofta är ett sätt att undvika svårigheter på andra områden.

Överarbete uppfattas ofta som övergivande eller avslag av partnern. Spöken från frånvaro uppstår. Den andra känner att han är på andra plats. Detsamma gäller för familj eller vänner, som tydligt märker bristen på tillgänglighet.

Likasånär en person har några personliga relationer, arbete utöver hjälper inte att lösa problemet.Vad du gör är att täcka upp det och ofta öka det. Därför kommer relationerna i alla fall att försvinna under dessa omständigheter.

2. Trötthet

När det finns överarbete finns det också trötthet. Detta uppstår i början genom fysisk och mental utmattning.Gör trötthet går snart utmattning, men samtidigt personen känner att han inte kan eller bör inte sluta.

Utmattning har direkta effekter på humör. Ofta ger det utrymme för en stark apati till allt och en konstant motvilja. Entusiasmen försvinner. Du förlorar intresse för nästan allt. Ledsen uppstår, och att flytta från det till depression är bara ett steg. Det finns också ångest och ibland nöd, vid olika intensiteter.

3. Fall i produktivitet

Paradoxen är att överarbete leder till oförmåga. Trötthet, apati och otrygga humör påverkar förmågan att utföra uppgifter med hög kompetens. Det slutar att uppfylla de uppgifter som bara ska uppnås.

Vissa personer med obsessiva egenskaper insisterar på att göra allt på bästa sätt. Således begränsar arbetsöverbelastning dina kreativa färdigheter.Det är svårare att uppfinna och vara effektivare. Detta är bara möjligt när du har ett lugnt sinne och känslor styrs.

4. Hälsoproblem

Det finns många fysiska sjukdomar som uppstår på grund av överarbete. Det börjar vanligen med gastrointestinala problem. Dålig matsmältning, gastrit, förstoppning och andra problem som dessa. Det är också vanligt att det uppstår hudproblem, plötsliga allergier eller periodiska förkylningar.

Över tiden blir hälsoproblemen mer komplexa.Det är inte ovanligt för dem som arbetar för mycket för att börja ha svårt att sova, som ibland kan bli kronisk sömnlöshet. Inte heller är grunda fall där hypertension eller cirkulationsproblem börjar dyka upp.Vid denna tidpunkt är det viktigt att notera att döden från överarbete inte är en myt

. Det är känt att när detta beteende upprätthålls under lång tid kan hjärtattacker eller stroke inträffa. Konsekvenserna av att arbeta hårt är oförutsägbara. 5. Automatisering och meningsförlustNär du arbetar överflödigt, förlorar livet sin känsla av nyhet. Så mycket som arbete kräver engagemang och kreativitet, blir det en bra rutin vid ett givet tillfälle.

Att tolerera arbetsbelastningen, utan att inse att personen utvecklar olika automatismer.

De är stereotypa former av skådespelare, vilket undviker att spendera tidstänkande.Detta skapar i sin tur en känsla av meningslöshet inför allt. Från tid till annan börjar tankar och frågor om den sanna meningen med livetatt dyka upp. Om det också finns depressiva egenskaper kan konsekvenserna vara mycket allvarliga.

Överarbete, som eventuellt överskott, bör undvikas till varje pris . Det ger inget annat än problem. Livet är ett och har många dimensioner. Att minska den till en enda dimension skapar allvarliga effekter på vår fysiska och psykiska hälsa. Det är bäst att ompröva, återuppbygga och öppna upp till mer fullständiga sätt att leva.