Vad är känslomässig intelligens? Upptäck betydelsen av känslor

Har du någonsin tänkt på vilken känslomässig intelligens är och hur det påverkar ditt dagliga liv? Det är möjligt att vi lägger stor vikt vid vårt intellekt och användningen av logik, och inte så mycket emot känslorna.

Emellertid ärkänslor avgörande för vår utveckling.Förutom att skapa en hel tankestruktur kan känslomässig intelligens bilda sanna beteendemönster som kan definiera en persons beteende.

Vad är känslomässig intelligens?

Om vi ​​går fram i strikt mening av definitionen av känslomässig intelligens, bör vi nämna Mayer, som var den första som undersökte den.

Mayer definierar känslomässig intelligens som en mänsklig förmåga att uppleva, förstå och reglera våra egna känslor och de som ligger runt oss. Detta medför en intellektuell och känslomässig tillväxt som tjänar till att förändra vårt eget beteende och tänkande."Den stora upptäckten av min generation är att människor kan förändra sina liv genom att ändra sina mentala attityder."

-William James-Betydelsen av känslor Tänk på

makt som känslor har som agenter för förändring,

eftersom de direkt påverkar beteende och tanke är det uppenbart att de spelar en viktig roll i personligheten.Vid denna tidpunkt är det intressant att notera några viktiga indikatorer som pekar på behovet av hälsosam, uppriktig och välutvecklad känslomässig intelligens.Glöm inte att

undertrycka känslor är ett mycket negativt tecken på vår mentala hälsa.

I detta fall kommer vi att förvandla vårt eget intellekt konstgjort, baserat på impositions och inte på naturliga behov. Att vara observant De människor som är observanta och glada över vad som händer med andra, särskilt nära och kära och nära människor, visar en hälsosam känslomässig intelligens.

Om du är en observant, kommer du att upptäcka varje dag att du kan förbättra eller motivera en förbättring i andras värld.

På detta sätt kan du också hitta motivationer för dig själv. Kroppsspråk, tics eller mänskligt beteende kan vara en källa till rikedom för dig.

"Sann medkänsla betyder inte bara att känna en annan persons smärta utan att vara motiverad för att eliminera den. "

-Daniel Goleman-Be till exempel Om du ger råd till andra, varför inte tillämpa dem på dig själv?

En mycket viktig del av känslomässig intelligens är att veta hur man ger exempel.

I det här fallet räcker det inte med att tillhandahålla lösningar som hjälper andra, men du måste veta hur man anpassar dem till ditt eget beteende. Om du tycker att det här är bra för andra, kommer det också att vara bra för dig också.Att vara medveten om dig själv

En viktig nyckel till känslomässig intelligens är att det låter dig vara medveten om dig själv.

Ingen är perfekt. Som sådan har vi alla svaga och starka punkter som vi måste leva. Det finns dock ingen anledning att vi inte kan bekämpa våra svagheter varje dag och förstärka de färdigheter som vi är mest kompetenta i.

Det förflutna är bakom, lev nuvarandeEn person som redan har utvecklat en sund och effektiv känslomässig intelligens vet att det förflutna ligger bakom.

Du borde inte leva på det som hände, för det kommer inte att komma tillbaka. Vi måste lära av hur det hände, tillämpa den här lektionen i nutiden för att förbättra sig som människor och se framtid utan rädsla och hopp. Var en bra lyssnareEn annan egenskap hos personer med hög känslomässig intelligens är att de vet hur man lyssnar.

De är aktiva lyssnare, som lär sig allt som verkar användbart och användbart för andra. De kommer att tillämpa denna kunskap för sig själva för att vara rikare och fylligare.Du känner dig bekväm i mitten av människor. En mycket positiv och viktig aspekt av människor med god känslomässig intelligens är att de känner sig bekväma med andra människor.

Oavsett om de är främlingar eller vänner, är de säkra på sig själva och deras känslor, så de har inga problem med att träffa människor i en annan ras, kultur eller sexuell läggning.

Användning av etik Människor med god känslomässig intelligens vet också betydelsen av etik i alla sina handlingar.

Oavsett om de är på arbetsplatsen eller i familjeförhållanden styr de deras beteende enligt standarder som gör att de kan skilja mellan gott och ont.

Det är uppenbart att känslomässig intelligens, med tanke på dess betydelse för mänskliga känslor, är en färdighet som gör att vi kan känna oss bättre och vara rikare och fylligare på alla nivåer.