Vikten av att vara tacksam

Att vara tacksam är ett tecken på bra utbildning.

Vi glömmer ofta detta populära ordstäv, som bär en stor sanning. Det finns många frågor bortom vår kontroll i livet, men vi kan fortfarande styra hur vi agerar inför saker.Vårt sinne bombarderas av tusentals bitar av information per sekund, varför vi måste filtrera allt som inte är aktivt sökt.

Problemet ligger i det faktum att vårt sinne tenderar att se framförallt vad som är fel och vad vi saknar. Detta beror på att vi, för att undvika fara och säkerställa vår överlevnad, söker efter vad som ligger utanför förväntningarna och som kan utgöra risker.

Men om vi får bäras av dessa negativa tankar kan de börja dominera vårt sinne och påverka våra förväntningar. Vi börjar förvänta oss negativa situationer och skapa det negativa i vårt liv. Slutresultatet är ett liv av frustrerande och nedslående erfarenheter och resultat. Men

kan vi stoppa vår naturliga negativa tendens genom att omorientera överflöd och vad som är positivt möjligt genom att fokusera på det vi är tacksamma för.

Med denna synförändring kan ditt liv omedelbart förändras. Det kan finnas en revolution i din värld och i allt du kan skapa i den. På det sättet känner vi oss mycket bättre, tacksamma även när saker inte går så bra och när konflikter eller problem uppstår.

Lär dig att vara tacksam för att njuta av livet

Vilken vision har du om ditt eget liv? Kan du värdera de goda sakerna du har? I vilka aspekter fokuserar du på att titta på din egen existens? Följande punkter kan stimulera ditt tänkande och hjälpa dig att ändra det perspektiv du har hållit tills nu: Öppna dina ögon för världen

. Vi måste komma ut ur vår "stängda värld", titta ute och resten för att uppnå alla de saker vi har och tacka dem.

Tyvärr finns det många människor i en sämre situation än din. Bli medveten om det och reflektera. Det är säkert att du senare blir mycket tacksamare för situationen du är i, som du ofta har klagat på.

Tänk på alla de dåliga sakerna som inte händer med dig.Ibland finns det ett litet missförhållande, vilket kunde ha varit mycket värre. Det är viktigt att inse detta och tacka för att problemet inte var större. Var uppmärksam på de goda saker som händer med dig. Vi lever ofta våra liv utan att uppmärksamma de små goda sakerna som händer varje dag, eftersom de mer "spektakulära" fakta är mer tydliga och uppmärksammar. Men om du tänker på det lite ser du hur mycket bra saker det finns i ditt liv. Det är grundläggande att återutbilda oss själva för att lära oss att tänka positivt och se allt gott vi upplever varje dag.

Lär dig att vara tacksam genom träning. Allt kan läras och förmågan att uppleva tacksamhet är en del av din karaktär som alltid kan förbättras om du övar. Det finns sätt att göra det, såsom att skriva dagligen i en "Dagbok för tacksamhet", som Martin Seligman rekommenderar. Visste du att effektiviteten av tacksamhet i människors liv är vetenskapligt bevisad?

Omgiv dig med människor med positiv och tacksam attityd . Negativa och pessimistiska attityder är smittsamma snabbt, så det är viktigt att de som följer med oss ​​i livet har en optimistisk syn. Vi kan också hjälpa andra att se allt gott de har i sina liv.

Beslut att inte vara offer. I svåra tider, eller när du förlorar någon, är det väldigt viktigt att vara tacksam för vad du fortsätter att ha och för de möjligheter som fortfarande står. Det handlar inte om att bara koncentrera sig på vad som anses vara dåligt och söker det positiva i varje situation. Var lugn och ro att förstå att det alltid finns något bra, även om vi försenar för att upptäcka det.

Att vara tacksam är en kvalitet som vi alla beundrar i andres karaktär, eller hur? För en sådan attityd finns det inga skäl, inga ursäkter.Ålder spelar ingen roll heller, du kommer aldrig att vara för gammal för att försöka vara positiv och värdera allt som du har underbart.

Försök. Du kommer att se att du kan börja med att känna dig tacksam för alla de små saker som händer dig.

Bild med tillstånd av Alice Popkorn