Den största gåva en förälder kan ge ditt barn är att älska deras mor Psychology

Ingen är skyldig att stanna hos dem som inte älskar dem längre, och ingen förtjänar att upprätthålla ett misslyckat förhållande på grund av framträdanden och ansvarighet för samhället. Det är omöjligt att vara och göra någon glad när man stannar där kärlek inte existerar. Så när du väljer att stanna och stanna tillsammans, måste du älska i ord, attityder, utseende och gester. Att älska med sanning och ömsesidighet, vilket gör allt ännu mer utsökt och vackert.

Tyvärr, många gånger, för vissa barn fortsätter vissa människor att dra ett äktenskap som redan har slutat , förutsatt att avskiljningen skulle medföra mycket skada för de direkt involverade. Inte sällan, för rädsla för att barn kommer att drabbas mycket, till exempel finns det människor som inte kan bryta sig ur ett förhållande som ger dem ingenting annat än smärta, sorg och hopplöshet. De väljer att inte leva eftersom de lindrar sin skuldsänkning efter att ha blivit förälskad.Men om vi håller ett misslyckat äktenskap, på bekostnad av våra leenden och lysande ögon, är

omöjligt att vi kan dölja vårt missnöje till någon, särskilt för barn. Att tro att de inte kommer att uppfatta verkligheten av vad som händer med sina föräldrar innebär att underskatta det minsta av sunt förnuft och intelligens. Barn är starka och kan förstå våra val, oavsett hur lång tid det tar, eftersom de också vill ha sina föräldrars lycka. Ja, det är otvetydigt att vi föredrar att se våra föräldrar tillsammans, men tillsammans och glada.

Hem är där vi vilar våra rädslor, där vi vilar våra stormar, där vi sätter tillbaka våra energier. Inget bättre än att ha ett hem för att återvända till slutet av dagen, där kärleken installeras i ett naturligt och sant. Våra föräldrar är exempel på oss och ser dem tillsammans gör att vi tror på kärlekens magi, den helande och lättnad som denna känsla bär på sina domäner. Men det här exemplet kan också ges när föräldrarna är modiga för att inse att de inte längre kan leva tillsammans och att de måste skilja. En mogen och medveten paus, trots allt, förmedlar viktiga barnens lektioner behovet av att obevekligt fullfölja sin egen lycka, för utan den kan ingen förbli hela och förmågan hos människan igen, medan det finns en i morgon. Eftersom

kärleksfull kan också betyda att den andra går, för att vara lycklig, även om det är långt ifrån. Det här innebär kärlek, ja, speciellt din egen.På samma sätt som förälskelsens föräldrar tillsammans är fördelaktiga, kommer allt som denna kärlek byggde och respekten mellan fadern och mamman, även om de skiljer sig från varandra, alltid att vara ett exempel på livet för barnen. Kärlek är exemplet, men kärlek med sanning och respekt, kärlek som respekterar andras rum, kärlek som bryr sig, kärlek som bär frukt. Även den kärlek som återstår när kärlek slutar, men förblir inom varje, som en påminnelse att vi aldrig ska ge upp att älska. * Titeln på denna artikel är en citat som tillskrivs J. Kemp.