Tillväxt i ensamhet

Många människor har en stor rädsla för ensamhet, och så kan inte se de fördelar som det kan ge oss. När vi lämnar våra rädslor åt sidan kan vi njuta av ensamhet för att träffa nya människor, att leva andra erfarenheter eller att lära oss mer om oss själva.

1. Vi känner till fördelarna med ett enkelt liv

Den nuvarande världens rytm är kaotisk, högljudd och för snabb, så vi kan hitta saker som vi inte gillar eller hellre inte vill göra. Även om du är med vänner eller spenderar tid med familjen kan det vara väldigt roligt att vara ensam låter oss förenkla våra intressen. 2. Du kan rensa ditt sinne

​​Jag är säker på att jag inte är den enda personen som är mentalt mättad. Vårt sinne har förmågan att lagra mycket information som inte alltid är användbar. Av den anledningen hjälper tillbrottstiden oss bara att sätta våra idéer i ordning, analysera de problem vi tror vi har och eliminera vad som orsakar oss mentala kaos.

3. Du kan lära dig saker om dig själv som du aldrig föreställde digNär vi spenderar tid ensam, ger vi oss möjlighet att veta vad som verkligen händer runt oss.Denna process kan inte göras när vi omges av många människor, eftersom våra uppfattningar eller känslor förändras av andra. Även om vi aldrig slutar tänka och generera nya idéer, när vi är ensamma, har vi möjlighet att skilja mellan våra idéer och de idéer i gruppen vi lever med. 4. Det gör dig mindre beroende

Många människor undviker att vara ensamma eftersom de känner ett stort behov av att hålla kontakten med andra. Detta är naturligt; vi människor är sociala varelser. Men vi behöver också en viss grad av självständighet i våra dagliga liv så att vi kan hålla oss psykiskt friska. Faktum är att den mängd social interaktion och ensamhet vi behöver i våra dagliga liv liknar varandra.

5. Du kommer att inse att det inte tar mycket att vara lyckligNär vi ger oss tid att vara ensam lär vi oss att många av de behov vi tror vi har bygger på en önskan att hålla oss ihop.

Vi förvirrar ofta behovet av att ha materiella varor med möjlighet att vara lugna i vår egen sociala krets.

6. Du kommer att lära dig om den negativa sidanVi har alla negativa aspekter som vi inte skulle vilja möta och därför undviker vi ensamhet. Men

kommer in i detta tillstånd att låta oss lära oss om de negativa aspekterna vi har och att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa dem och ändra dem.

Även om det är komplicerat, är det något befriande.Fördelarna med ensamhet

Ensamhet är inte nödvändigtvis något vi borde frukta, eftersom det inte är negativt. Faktum är att

spendera tid i sig kan hjälpa oss att förbättra det viktigaste förhållandet i våra liv: den med oss ​​själva. Det hjälper oss att bättre förstå vem vi är och kommer att göra oss mer självständiga och säkra människor.Bildkrediter: Nixx Photography