Modiga människor ser hopp om andra ser mörkret

Modiga människor uppnår viktiga prestationer, eftersom de fortsätter att försöka även när andra tror att det inte längre finns hopp. Modet och troen som kännetecknar dessa människor gör dem självsäker och självförtroende och följaktligen mer bestämda i sina syften.

Våra önskningar kan bara bli verklighet om vi har modet att driva dem. Det kommer att finnas många hinder oavsett vilken väg som valts, men vi kan inte ge upp. Framtiden tillhör dem som har modet att tro på sig själva och samtidigt förlora inte tron ​​på andra. Modiga människor står inför sin rädsla och vågar in i det okända, trots risken. Winston Churchill sa en gång att "mod anses vara den mest avancerade dygden, eftersom alla andra är beroende av det." Utan mod är det ingen framtid. Vi kan inte leva genom att ständigt lämna allt för senare. Hopp i kampen visar oss att krisen kan vänta, men livet gör det inte.

Ansikt din väg med beslut, var inte rädd för kritik från andra. Och framför allt, bli inte förlamad av din egen kritik. Dela

Lyckans hemlighet ligger i frihet, och frihetens hemlighet ligger i modet Ingen kan vara lycklig om inte helt fri.

Sann frihet är det som är i sinnet, och vi kan bara vara fria när vi bestämmer oss för att vara, när vi har modet att välja att vara fria. Skillnaden mellan frihet och beroende är inte i frånvaro av rädsla och förtroende, men i modet att agera på alla sätt.Under hela livet identifierar vi många situationer och aspekter som vi vill uppnå. Som Paulo Coelho säger, "det finns ingen önskan utan möjlighet att förverkliga det; Vi är beroende av vår frihet att uppfylla våra önskningar. Det är just möjligheten att förverkliga en dröm som gör livet intressant. "

Det finns ingen enkel väg till frihet, och många av oss måste gå igenom en dal av tårar innan vi når toppen av våra önskningar. Framgång är inte slutet, misslyckande är inte dödligt; Det är modet att fortsätta som bestämmer det perspektiv som vi möter våra problem.

När vi vill ha frihet inser vi att det helt och hållet beror på vårt mod att möta livet. Dela

Är mod den viktigaste egenskapen hos ledare? Courage är en av de viktigaste egenskaperna som skiljer en sann ledare.

Det måste demonstreras med ord och gärningar.

Det är absolut nödvändigt att uppnå framgång, lycka och ha förmåga att motivera den andra. En ledare är inte modigare än en vanlig man, men han är mer ihållande.Courage är en färdighet och kan därför läras.

Ledarskap kräver denna förmåga, eftersom en ledare måste ha modet att fatta beslut, även om de är impopulära. När vi har ansvar, ledarskap och ledarskap är det viktigt att tro på våra förmågor för andra att göra detsamma.

Utmaningen att förvandla vår verklighet bygger på en viktig utmaning att leda oss själva. Att leda dig själv måste du ha modet att acceptera dig själv som du verkligen är. Mannen kan inte känna sig bekväm utan sitt eget godkännande. Ett citat från Richard Hamming sammanfattar modet i våra liv: "Om vi ​​har modet att tro att vi kan göra viktiga saker står vi inför möjligheten att göra det. Om vi ​​tvärtom tror att vi inte kan, kommer vi att eliminera den möjligheten oss själva. " " Fysiskt mod är ett djurinstinkt; moraliskt mod är mycket större och sannare. "

- Wendell Phillips -