7 Fördelar med att läsa

Läsning påverkar ditt liv och ditt sinne på många sätt. Dessutom har det på ett fysiologiskt plan visat sig attsom aktivt läser kan öka anslutningen hos deras neuroner.

Samtidigt har det visat sig att genom att läsa - främst fiktion - vi ökar vår förmåga att simulera andras mentala tillstånd och vi kan känna mer empati och förståelse för andra.

Fördelarna med att läsa

-Reading kan du uppleva nyaerfarenheter. Hur? Det är ganska enkelt, särskilt fiktion litteratur har en stor känslomässig effekt på läsaren, eftersom han kan känna känslor som kanske skulle ta decennier att upptäcka, och detta hjälper till att empati med de karaktärer med vilka läsaren identifierar sig under vägen. berättande.

- Litteraturär en stor simulering av verkligheten. Det är som en tidsmaskin som tar oss emot olika situationer och tider, med dess egenskaper och särskilda karaktärer.

Det hjälper oss att vara snälla mot andra, eftersom det lär oss att se världen från andras perspektiv och hjälper oss att ta hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar gentemot andra. Det visar oss också enkelhetens dygder, såsom vänlighet, generositet och sympati.- Bra litteratur har alltid varit i motsats till system av hegemoniska värden, som endast prioriterar sökandet efter pengar och kraft. Författare anpassar sig på den motsatta stranden av denna världsuppfattning. De hjälper oss att sympatisera med de idéer och känslor som motverkar världens cynicism och hyckleri.-Litteratur är en bot för ³ ensamhet

.I bra böcker kan vi hitta tecken som vi kan identifiera med, och med dem upptäcker vi hela världen som beskrivs i hela historien. När boken är intressant, lockar den all vår uppmärksamhet och ensamhet försvinner helt enkelt eftersom boken blir vår bästa vän och följeslagare.

- Författare hjälper oss att öppna våra hjärtan och sinneneftersom de ger oss verktyg för att bli av med paranoia och förnuftens känsla som ofta invaderar oss.- Slutligen vill jag tillägga attläsning är mycket användbar, förutom allt detta, för att det hjälper oss att bättre förbereda sig för misslyckande.

Ingen vill misslyckas i livet, men i litteraturen hittar du verktyg som låter dig känna igen att felet finns och det kan övervinnas för att göra det starkare och äntligen uppnå det mål du vill ha. Läsning är en bra vana för alla eftersom fördelarna är desamma oavsett läsarens ålder eller skick.Naturligtvis har varje ålder sina egna preferenser och behov, men resultaten är lika för alla.Jag vill att du ska tänka på att läsa som en elixir som finns för att hjälpa oss att leva med lite mer visdom och vänlighet, så det spelar ingen roll om eller varför, om du har möjlighet att läsa en bra bok, slösa inte bort den. min sista råd.