5 Tecken på att det är dags att byta jobb

Arbetsvärlden har blivit mycket volatil. Det finns så många arbetslösa att många gånger ett medelmåttigt jobb ses som en underverk av dem som varit arbetslösa under lång tid. Det är inte ovanligt att hitta de som lider av det, men beslutar inte att någonsin förändra jobb.

Men i denna situation måste vi vara mycket försiktiga. Ibland bor vi i ett jobb som vi hatar kan få allvarliga konsekvenser. Självklart påverkas naturligtvis av en sådan situation. Kroppen också.Att vara instängd i en daglig rutin som vi avskyr är något som gör oss sjuk i bokstavlig mening. "Vi utnyttjar inte arbetet om det inte lär oss något."

-Jose Hernández-Generellt ärrädslan som hindrar oss från att byta jobb.
Denna rädsla är så stark att vi hellre slänger bort våra liv och våra bättre år genom att göra något vi inte vill ha. Nu är rädsla nästan alltid ogrundad. Det är mer en fråga om misstro på våra förmågor och en något paranoid läsning av verkligheten. Det är sant att få ett nytt jobb är inte lätt, men det är inte heller omöjligt.

Vi kanske måste möta en period av osäkerhet när vi bestämmer oss för att byta jobb. Eller kanske borde vi ta en mindre lön. Emellertid är dessa problem mycket enklare att hantera än ett jobb som inte kan stå längre. För att ta reda på om det är dags att byta jobb, utvärdera närvaron av dessa tecken. 1. Om du inte är betald är det dags att byta jobbDet verkar konstigt att säga detta, men

det finns många som för närvarande arbetar utan att få en lön i gengäld.Ibland bedrar de sig med förmodad kapacitet eller gigantiska urvalsperioder. De ber dig att betala för träningen och sedan jobba gratis medan du når en viss nivå som definieras av arbetsgivare.

Vid andra tillfällen är det som händer att de inte betalar hela lön eller slutar betala plötsligt och hävdar finansiella svårigheter. De frågar, informellt, en tid att komma ikapp. Många veckor går och betalar aldrig.

Vänta inte på att byta jobb om saker är så här.2. Det konstanta hotet om uppsägningMånga företag väljer att anställa och branda sina anställda ständigt.

Arbetare är bundna till prestationsmål eller helt enkelt ha en form av kontrakt som gör det möjligt för dem att avgå när som helst.Denna typ av mekanism främjar bara misshandel. Ångest är konstant. Ingen vill förlora sina jobb och det är därför som nästan alla blir extremt manipulerande och felaktigt effektiva. Arbetsklimatet är ofta fyllt av spänning och undertryckt ilska, tillsammans med rädsla. Sådant arbete är inte värt det. Bättre tänka på att byta jobb.

3. Du känner dig utmattad och kan inte ta den längre

Arbetet innebär alltid ansträngningar och, från tid till annan, utföra uppgifter som du inte tycker om. Men vad som ska råda är en smak eller intresse för vad du gör. När du däremot inte känner någon attraktion för aktiviteter längre, kanske det är dags att tänka på att byta jobb.Detta börjar med känslor av apati eller motvilja men kan öka och omvandlas till ångest, trötthet, depression och andra sjukdomar i kroppen. Det finns ingen anledning att döma på avslutade cykler. Så drastiskt som det kan tyckas är det dags att byta luft.

4. Värdera inte ditt arbete och du växer inte upp

En av anledningarna som motiverar oss att arbeta är den feedback vi får. Det är erkännandet av vår insats, våra prestationer eller våra möjligheter.

Om du känner att ditt arbete inte uppskattas, så mycket du säger, kan det vara en bra idé att byta jobb. Om du inte värderar vad du gör, kommer du knappast att kunna fördjupa din karriär.Och om du inte flyttar framåt, kommer du förr eller senare att se i ditt arbete en börda och inte ett sätt att övervinna dig själv.

5. Du har övergivit ditt arbete mentalt

Ibland kommer du till den punkt där du mentalt avbryter allt som har att göra med arbete. Detta manifesterar sig som en önskan att vara så kort tid som möjligt, konstant distraktion och utarbetande av planer som inte är relaterade till arbete.

I så fall är det som händer att du mentalt har lämnat ditt jobb. Han berättar ingenting, och det finns ingen plats i ditt liv.

Du fortsätter genom vana, av rädsla eller behöver, men ditt sinne och ditt hjärta är redan borta.Det är bäst att du antar verklighet.Oavsett hur svårt det verkar är det alltid bättre att byta jobb innan du måste hantera alla de konsekvenser som vistas i det kan ge. Vi spenderar mycket av våra liv som arbetar. Det minsta vi kan hoppas på är att vi anser att detta bidrar till vår tillväxt, inte till vår nedgång.