Terrorismens effekter leder till sårbarhet

Effekterna av terrorism och de senaste attackerna är inte bara på offren själva, eftersom de känslomässiga och psykologiska effekterna i samband med skuggan av rädsla påverkar alla. Terrorismen har avgjort i våra samhällen i köttet. Offren i nyhetssändningar bor inte längre i länder i Mellanöstern, där lidandet ibland är "självisk normaliserat" under västvärldens ögon. Numera personifierar vi ångest mycket mer, eftersom dessa ansikten och liv påminner oss om vårt.

Terrorism är i grunden människans mest absoluta misslyckande. Det är köttet av hat, oförståelse och ondska som i sin tur kan dela nationer och samhällen. Dela

Terrorism representerar ett framväxande och globalt hot som påverkar hela världen och producerar också vissa specifika effekter. Dessa inkluderar en betydande brist på säkerhet, rädsla för framtida attacker och deras oförutsägbarhet, rädsla och ofta brist på förtroende för våra institutioner. Vi står inför nya emotionella och psykologiska krav som vi behöver veta hur vi ska hantera.Vi uppmanar dig att reflektera över effekterna av terrorism.

Terrorism och dess psykologiska konsekvenser Det sägs ofta att efter attackerna den 11 september har världen aldrig varit densamma. Så många människor vågar beskriva våra samhällen i kris eftersom växlarna nästan uteslutande bygger på skuggan av rädsla. Tack vare denna attack har kontrollåtgärderna skärpts, kraftstrukturerna har stärkts och alla arbetar för ett särskilt specifikt ändamål: säkerhet.

Vi måste ta hänsyn till att

säkerhet är i grunden avsaknaden av rädsla

, samt en rättighet som ingår i stadgan om FN i vilket det anges att varje person bör och förtjänar att känna varas, trygg och säker i deras fysiska och psykiska. När detta inte händer, förlorar vi vår känsla av kontroll och ser att vår sociala och personliga utveckling är begränsad. Effekterna av terrorism och sårbarhet Enligt en studie utförd vid International University of Valencia, finns det två fenomen som förklarar hur effekterna av terrorism arbete:

Först skulle vara den våg effekt, en mekanism som skapar flera "expansiva cirklar" efter attacken eller katastrofen. De första vågorna påverkar offren själva och deras familjer. Den senare påverkar samhället, staden eller hela territoriet. Det är här den känslomässiga inverkan är så stor att rädsla eller sårbarhet så småningom uppträder i samband med möjligheten till framtida attacker.Spridningseffekten kommer i sin tur inte bara från kontakt med ett offer för terrorism, utan också från när medierna själva eller andra institutioner skapar rädsla

och ytterligare ökar känslan av osäkerhet.

Nästan utan att inse det uppträder en dominoeffekt.

  • Vi blev chockade över attackerna. Och senare, tv-programmen, sociala nätverk och samtal som vi har på daglig basis ökar denna känsla av sårbarhet till den punkt där det begränsar vår livsstil eller vårt beteende: vi slutar resa, misstro mot vissa kulturella grupper ... vi får inte vara fångar rädsla
  • En intressant artikel i "Psychology Today" sade att terrorism kommer att ha vunnit i våra samhällen när människor börjar att genomföra fyra specifika åtgärder: Avbryta resor och låt resa känna rädsla varje gång på dagen och rädsla en attack nära

misstro mot institutioner känner behov av att flytta familjen till säkrare platser

I en artikel publicerad i "Revista de Estudios Sociales" , säger psykologen Ordoñez Díaz att

attackerna framförallt syftar till att provocera en psykologisk effekt som orsakar stor social påverkan

  • , förutom att utöva en typ av kraft som är kopplad till rädsla och osäkerhet.
  • Det är möjligt att medel eller sätt att avsluta denna typ av katastrof inte finns i våra händer. Den politiska komplexiteten och de dolda hemligheterna som går på geostrategi, politik och vapen, gör att vi ser oss mer som marionetter än som huvudaktörer.
  • Men för att möta sårbarhet eller nöd, är det nödvändigt att undvika att vara en fånge av rädsla.
  • Saker som essenser råd att ha ett normalt liv, att relatera till och respektera varandra upphöja de värden som förädla människan, kan hjälpa oss att behålla lugnet och balans.

För detta och för att avsluta med en bra återspegling, låt oss komma ihåg filosofen Fernando Savater, "desto viktigare intellektuellt både förstå motiven hos terroristerna, men våra egna motiv att motstå dem utan att använda samma vapen" .