Psykologi

I denna kategori är alla objekt som är relaterade till våra mentalvärlden kapacitet och processer. Den samlar in information om hur att relatera våra tankar, känslor, känslor och beteenden för att konfigurera vad vi är och vår inlärning.