Berätta sanningen: 5 hemligheter för att undvika att skada andra.

Att berätta sanningen har blivit synonymt med människor som är förolämpade vid de flesta tillfällen. "Sanning" är ett positivt värde och skulle vara perfekt om vi alltid hade tillgång till det. Varför har det blivit ett fordon för att attackera andra? Svaret kan vara i ett samhälle som lever under den implicita pakten att ligga i mänskliga relationer för att uppenbarligen få dem barn.Det verkar som att om vi vill behålla harmoni med någon, borde vi ljuga för dem. Och om vi bestämmer oss för att avsluta denna rosenträdgård, måste vi bara säga sanningen, i värsta fall.

Ibland berättar sanningen en handling åtföljd av ilska. Vid andra tillfällen känner ämnet för denna "sanning" dåligt när det berättas, även om avsikten är konstruktiv. Vi borde kunna säga och höra sanningarna vi inte gillar, utan att detta leder till stora konflikter. Då ser vi några nycklar så att det inte blir något obehagligt och skadligt att säga sanningen. 1. Uttryck dig konstruktivt genom att säga sanningen

För det första är det viktigt att undersöka vad våra

avsikter är i ögonblicket att berätta sanningen. Det första är att vara ärlig mot oss själva och definiera om vi drivs av en konstruktiv önskan eller om vi tvärtom använder denna obekväma sanning som ett förevändning för att få någon att känna sig dålig.

Sättet att berätta sanningen kommer att bero på denna avsikt

. När motivationen är positiv väljs en mild metod att kommunicera med den andra personen. Till exempel påpekas en brist, brist eller inkonsekvens, så att det blir ett bidrag, inte ett förskott. För detta kan vi också räkna med vad som är bra eller bättre. På så sätt blir meddelandet inte så aggressivt. 2. Var villig att lyssna Den obehagliga sanningen involverar ofta båda parter. Så, om vi kan berätta sanningen, bör vi också lyssna på det. Uppriktigt prat har två händer. Båda parterna har något att säga. Hörsel betyder att man öppnar sinnet till den andra sikten. Konstruktivt lyssnande syftar till att göra meningsfulla slutsatser för alla inblandade. Därför finns det ingen motvilja att förstå andras orsaker eller att erkänna andras sanning.

3. Tänk inte på andraDet är inte lämpligt att försöka tänka på andra på två sätt. Den första är att föreställa sig hur denna persons reaktion till vilken sanningen är avsedd kan vara. Ge upp det och ta hänsyn till eventuella skador eller obehag som kan orsakas.

Den andra meningen är att anta att det som är inne i det andra är helt klart. Att dina avsikter och dina mest hemliga känslor är kända, som ligger till grund för att döma dem. I båda fallen leder

tänkande till andra endast till fel. Att berätta sanningen är inte detsamma som att tro att du har sanningen. 4. Var tydlig och direkt. En obekväm sanning verkar hemskt när det sägs med ilska, starka ord och respektlöshet. Det är emellertid inte lämpligt att uttrycka det med eufemism, subtiliteter eller använda mekanismer för att mjukgöra artificiellt artificiellt. I båda fallen är det en förvrängning av den centrala syftet, som är att tala sanningen.Det rätta att göra är att

kommuniceradessa sanningar lugnt och tydligt

. Rodeoerna ger bara känslan av att du vill fuska eller manipulera situationen. Det är bra att tänka på vilka ord som är mest lämpliga att presentera ett korrekt, kortfattat och förståeligt budskap.

5. Planera ett syfte

Att berätta sanningen borde alltid ha ett syfte . Vi gör emellertid ofta inte ansträngningarna för att ställa in det tydligt innan vi talar. Det är ett stort misstag, eftersom sanningens bekräftelse kunde lyda motivationerna inte så positiva eller inte så relevanta. Frågan är: Vad vill du uppnå med sanningen?

Ett hälsosamt svar har att göra med avsikt att övervinna konflikter, söka större förståelse eller öka kvaliteten på det band som förenar oss med det andra.

Det skulle vara bra att förvisa tanken att att säga sanningen är likvärdigt att förolämpa. Att vara oförskämd betyder inte att någon är uppriktig. Sanningar är alltid bäst höra och accepteras om de åtföljs av respektoch en äkta avsikt att bygga något mer positivt för de inblandade.