Strategier för att förbättra din emotionella hälsa

Känslomässigt friska människor har kontroll över sina känslor och beteenden. Dessutom kan de möta utmaningarna i livet, bygga starka relationer och återhämta sig från misslyckanden.

Men precis som det är nödvändigt att sträva efter en bra fysisk hälsa, krävs det också en stor insats för att uppnå god mental och emotionell hälsa. Förbättra känslomässig hälsa kan vara en givande och positiv upplevelse i alla aspekter av livet.

Vad är emotionell hälsa?

Emosionell hälsa eller mental hälsa är allmänt psykologiskt välbefinnande.Detta inkluderar hur du känner dig själv, kvaliteten på relationerna och förmågan att kontrollera känslor och ansikte svårigheter.

Bra emotionell hälsa är inte bara frånvaron av psykiska problem. Att vara mentalt eller känslomässigt frisk är mycket mer än att vara fri från depression, ångest eller andra psykologiska problem.

mentala och emotionella hälsa hänvisar till förekomsten av positiva egenskapersåsom självförtroende, förmåga att hantera stress och återhämta sig från motgångar, kärlek till livet, förmåga att skratta och ha kul, förmåga att bygga och underhålla tillfredsställande relationer och flexibilitet att lära sig nya saker och anpassa sig till förändring, bland annat.

Dessa positiva egenskaper hos emotionell hälsa gör att vi kan delta fullt ut i livet genom viktiga aktiviteter och starka relationer. Dessutom hjälper dessa positiva egenskaper oss också att möta livets utmaningar och spänningar.

Rollen av motståndskraft i emotionell hälsa

Att vara känslomässigt hälsosam betyder inte att man inte går igenom dåliga tider eller aldrig upplever känslomässiga problem. Skillnaden är att människor med god känslomässig hälsa har en stor förmåga att återhämta sig från motgång, trauma och stress. Denna förmåga är känd som motståndskraft. Människor som är emotionellt friska har verktyg för att möta svåra situationer och upprätthålla en positiv attityd.

En av de viktigaste faktorerna för motståndskraft är förmågan att balansera stress och känslor. Möjligheten att känna igen känslor och uttrycka dem ordentligt hjälper till att hindra dig från att fastna i depression, ångest eller andra negativa humör. En annan viktig faktor är att ha ett starkt supportnätverk. Att ha tillförlitliga människor vid din sida för att hjälpa till i sökandet efter uppmuntran och stöd ökar möjligheten att återhämta sig i svåra tider.

Fysisk hälsa förbinder sig med mental och emotionell hälsa. Att vårda kroppen är mycket viktigt för en bra känslomässig hälsa.

Du vet: mens sana i corpore sano . När den fysiska hälsan förbättras är det automatiskt möjligt att märka ett större mental och känslomässigt välbefinnande. Det är den övningen förstärker inte bara hjärtan och lungorna utan frigör även endorfiner, kraftfulla kemikalier som ger oss energi och höjer vår sinnesstämning.Vila ordentligt, upprätthålla en god kost, motion, får naturligt solljus och undvika konsumtion av alkohol, tobak och droger är grunderna för att starta vägen till god fysisk hälsa.

För att förbättra mental hälsa måste du ta hand om dig själv. För att behålla och stärka din mentala och emotionella hälsa är det viktigt att uppmärksamma dina egna behov och känslor. Låt inte stress och negativa känslor hoppa upp. Försök att hålla balans mellan ditt dagliga ansvar och de saker du vill ha.

Om du tar hand om dig själv, kommer du att vara bättre förberedd för att möta utmaningarna när de uppstår Att ta hand om dig själv innebär att du gör aktiviteter som frigör endorfiner naturligt och det hjälper dig att må bra. Förutom träning, är endorfiner också släpps naturligt i följande fall:

Genom att göra bra saker för andra och vara till hjälp för andra

  • Genom att träna självdisciplin och självkontroll
  • När vi lär oss nya saker
  • att njuta, natur och konst
  • Genom att på ett adekvat sätt kontrollera dina stressnivåer
  • Utföra kreativa aktiviteter
  • Tillåta tid och utrymme för fritidsaktiviteter