Stimulera barns kreativitet

Att vara kreativ behöver du inte en medfödd talang. Varje person kan vara kreativ i ett visst område.Kreativitet är sättet att uttrycka sig själv, med hjälp av originalitet och fantasi.

Kreativitet är inte begränsad till konsten, som talang för skrivning, för musik, teater eller dans, men det är också ett sätt att vara och tänka. Det kan existera på många andra områden i livet, som vetenskap, matlagning och företagsadministration.

Hur stimulerar barns kreativitet

Barn har naturligtvis mycket kreativ potential. För att uppmuntra sina kreativa talanger och ge dem lämpliga aktiviteter är det viktigt att känna till sina färdigheter och det område som de mest identifierar.

Håll ett öppet sinne och var inte rädd för att prova nya sätt att göra saker, komma ur rutan och vara spontan. Var en modell för barnet, både i sättet att tänka och att agera. Dela dina intressen och lär vad du vet, för att uppmuntra dig att utveckla din kreativa potential. Var närvarande och fråga dina frågor.

Organiserar inte många aktiviteter, tillåter barnen att ha lite ledig tid utan att göra något. Barn behöver regler, men föräldrar och lärare bör tillåta tid för dem att utveckla sin fantasi och spontanitet.

Visa intresse för vad barn gör och berömma sina kreativa och oväntade idéer. De kommer att uppmuntras att göra något liknande oftare. Hjälp dem att finna alternativa lösningar på problem.

Uppmuntra barn att ställa frågor för att tillfredsställa sin nyfikenhet och lära sig nya saker. Om du inte vet svaret, forskning och lär dig tillsammans. Prata om ämnen eller spel som stimulerar din kreativitet.

Respektera dina idéer och hålla ett öppet sinne, stödja och hitta nya sätt att göra saker och hjälpa dem att tänka kritiskt på det arbete de gör. Uppmuntra dem att dela sina idéer med kollegor, detta uppmuntrar deras kreativitet och utbyte av information.

Att komma i kontakt med naturen hjälper barnen att bättre förstå världen och få sitt utrymme i den. Ge nya erfarenheter med dokumentärer eller utflykter, där de har kontakt med naturen och kan observera floder, växter, djur, träd, fåglar etc. Om du uppmuntras att hitta naturen intressant kommer kärlek och respekt vara naturligt.

Bra självkänsla är viktigt för barns utveckling. De behöver acceptans för att utveckla ett positivt självförtroende. Lär dem att inte oroa sig för vad andra tycker om dem eller njutningarna av kollegor. Ge dem autonomi, livskraftiga och realistiska mål som de kan utveckla sig själva. Målet bör vara något uppnåligt, lämpligt för din ålder och förmåga. Således kommer de att stimuleras att arbeta hårdare och hårdare.