Det är väldigt stolt att vi inte ser varandra

Vi börjar med att klargöra något viktigt att du utan tvekan redan vet. Pride är en positiv dimension

Vi behöver alla för att behålla riktig självkärlek, att värdesätta oss som skickliga människor. Nu kan vi säga utan rädsla för fel som stolthet i hans andra mörkare och mer radikala ansikte, är denna "dödssynd" där många av oss faller vid flera tillfällen.Allt vi fick saker alla haft ett ögonblick av ära, men

stolthet bör inte förvandlas till en

vapen, och inte heller en anledning att förödmjuka resten av oss, höja oss som ägare av absolut sanning som ger makt över andra. förvisso i deras sociala och familjekretsen finns det någon som går med rustning av hans trogna och stoltstolthet, den ifrån honom eller henne, vilket förhindrar en person att närma sig eftersom du vet att det aldrig kommer att komma överens med din synpunkt , vem värdesätter inte sina ord och vem vet ingenting om empati.

Låt oss reflektera över stolthet för att förstå vad som genomtränger dessa beteenden.De komplexa tarmarna av stolthet

Om det finns ett sammanhang där stolthet är särskilt skadligt är det i kärleksfulla relationer. Vi vet att det inte alltid är lätt att harmonisera "din" och "min" med "vår", och att det inte är lätt att passa några låtar med andra.

När det gäller överdriven självkärlek uppstår emellertid konflikter, problem och avstånd.

Den största faran är när stolthet når stolthetets sfär.

Långt ifrån denna positiva dimension som skyddar vår egenkärlek, sjunker det har en dimension där det är denna typ av beteende: Förutsätt inte felen.

Bidra inte till konstruktiv kritik utan direktattacker. Att ha ett högt ansikte för sig är allt utformat för sin egen figur, för sina egna behov, utan hänsyn till ens kompis.

  • Att vara utmärkt är att falla över
  • , för att försöka beundras, hörs och värderas.
  • Det är vanligt att de ibland uppträder som offer, när de inte känner sig igenkända.
  • 1. Vad ligger bakom de mest stolta människorna?Du kommer att bli förvånad, men bakom dessa hemska pansar av självförsörjning och perfektion finns det många övertygelser.
  • En låg självkänsla, eller det faktum att hålla vissa fakta som vid något tillfälle gjorde du fel

orsaker reagerar nu vässa deras prestationer som försvarsmekanismer för att dölja sina svagheter.

Pride är en enkel bröstplatta och en subtil mekanism av självbedrägeri. Jag återfår min självförsörjande hud och, med mitt sanningställe, placera en makt över andra, så att ingen märker mina inre behov. DelaDenna yttre stolthet förgiftas av överdriven självförtroende och brist på empati

, och får andra att flytta ifrån den stolta personen.I slutändan kommer de att falla i en ohälsosam ond cirkel.

Deras inre tomrum kamuflerar sig med stolthet, men deras stolthet leder dem till ensamhet, och ensamhet härrör från vrede. Så fortsätter de att mata sin bitterhet.2. Pride genererar oftast mer stolthet och förhindrar ankomsten av positiva

Det är mycket vanligt att hända här: om min partner agerar med stolthet, är det troligt att jag trött för att kämpa för det, slut agerar på samma sätt. I slutändan kommer den klassiska bilden av"slutar", om din stolthet dödar dig, min kommer inte att låta mig gå till din begravning. "

Nu är det sant att vi ofta gör detta för att skydda oss själva, eftersom det är väldigt svårt att gå igenom denna typ av situation där emotionella kostnader hamnar för höga.

Lite i taget, i livet för en som förlorar sig sjuk med stolthet, stänger dörrarna och djupet av obehag ökar framför dem som är en del av hans dagliga liv.

Det enda du kommer att märka är hur din rancor matar. Och det finns inget mer destruktivt än lidande på grund av sin egen stolthet, och han kan inte se sitt eget sår. Dela

Hur man hanterar stolthet ordentligt? Circle de friska områden som stolthet kan erbjuda dig på en personlig nivå. Det är den inre röst som värderar dig, vilket låter dig se dina prestationer och dina dygder.Hälsosam stolthet är viktigt för ditt självkänsla, men

leder dig alltid med täthet av ödmjukhet. Det är viktigt att du kan se dina misstag, dina begränsningar.Pride måste gå hand i hand med förståelse, acceptans av den andra och självklart empati.

Och kom ihåg, förlora aldrig din värdighet när du, genom dessa omständigheter som ibland leder livet, måste hantera mycket stolta människor.