4 Attityder som kan skapa en tyrann barn hemma

Även om det är svårt att tro, hitta en tyrann barn blir allt vanligare, och fler och fler föräldrar söker professionell hjälp, desperat för beteendet hos sina barn. Per barn förstår vi att tyrann som ställer hans lag, som dominerar föräldrarna att göra sin vilja, och vars vredesutbrott uttömma alla.

Tyrannen barn tror att han har rätt att manipulera sin familj enligt deras önskemål och göra intensiv utbrott om dina förväntningar inte uppfylls.Hon är inte i stånd att tolerera frustration i det dagliga livet, än mindre att sätta i stället för sina föräldrar, för agerar för att skada dem med det enda syftet att ge efter för deras krav.

Fenomenet som uppstår är att barnet hamnar vara myndigheten hemma och föräldrarna känner sig tvungna att ge efter för deras krav för att förhindra kolerautbrott som uppstår om barnet inte se deras behov och nycker deltog vid den tidpunkten. I mycket extrema fall hamnar barnet fysiskt överfalla sina föräldrar.

Dela Studies uppskattningverkar som genetik kan påverka på ett sätt och predisponerar barnet att vara mer aggressiva än andra.Det har också varit möjligt att bevisa att tyrannen barnet är fler medelklassfamiljer eller hög och förekommer mer hos pojkar än hos flickor, även om denna skillnad motsvarar gå långsamt.

Det verkar som att utbildning är en nyckelfaktor för att barnet beter sig som en tyrann med föräldrarna.I synnerhet visade det sig att de mer permissiva över-skyddande föräldrar och är mer benägna att utbilda ett barn som uppvisar beteendemönster liknande de som beskrivits ovan.

Utbildnings nycklar som kan skapa en tyrann barn

Om utbildningen har en hel del inflytande på hur barnet kommer att bete sig, ärnödvändigt för föräldrar att lära hur man bäst för att utbilda sina barn.Det är nödvändigt att de försöker undvika vissa normer som ofta gäller med de bästa intentioner, men kan vara kontraproduktiva i det långa loppet.

Samtycke alla barnet om föräldrarna samtycker till alla barn när hon frågar,det börjar så småningom att tro att det har rätt att tjäna vad han frågar genastvad som helst.

Hon växer upp med den här tanken och dagen kommer när någon förnekar henne en förfrågan. Tyrannen barn kommer att känna så arg att han kommer att göra vad som krävs för att uppfylla dina förväntningar, som alltid hade gjort hittills. Barnet, genom vrede, slutar med att kontrollera viljan och föräldrarnas auktoritet, som känner sig rädd.Låt inte barnet bli frustrerat.

Frustration är en normal, hälsosam känsla som är en del av livet.

Inte allt vi vill hända på ett visst sätt kommer att träna. Ibland blir livet tillbaka på oss och vi måste lära oss att tolerera det.vet inte tolerera frustration ger många känslomässiga problem hos både barn och vuxna, eftersom vill det eller inte, är livet inte gjort vår åtgärd och vi kommer att hitta hinder ofta. Dela

Om vi ​​inte lära barnet att acceptera frustration och försöker med alla medel att hon får allt hon vill, kommer vi att skapa en tyrann barn, oförmögen att internalisera tanken att världen inte kretsar kring dig.

lösa problemen med barnen

Det är mycket viktigt att barn från mycket små,

börjar att lösa sina problem på egen hand eller med lite hjälp.När vi pratar om problem hänvisar vi till små motgångar anpassade till deras ålder.Till exempel om barnet ber oss att ta på sig hennes skor när hon är gammal att göra det ensam och även när hon redan vet hur man gör det, borde vi inte frestas att hjälpa henne eller att lägga hennes skor på fötterna. Det kan vara att denna aktivitet är mycket obekväma för henne, och det enklaste för barnet är att vända sig till föräldrarna, men det här är inte rätt väg.

Barnet måste lära sig att livet inte alltid är bekvämt och enkelt, och att hon måste veta om hon bryr sig om sig själv.

DelaOm hon inte lär sig, vad som händer är att

varje gång hon möter ett hinder i sitt liv, kommer hon inte ha resurser att lösa det,eftersom vi inte ens har gett henne möjlighet att utveckla dem.Undervisning att problem löser sig med fientlighet

Vi kan inte vilja att vårt barn inte reagerar på ett fientligt sätt om vi är de första att bli arg, skrika eller tala grovt när motgång uppstår.

Vi måste vara medvetna om att barn efterliknar allt från vuxna, och särskilt föräldrar, så vi måste vara försiktiga med hur vi beter sig.

DelaÄven om vi ibland blir trött, tror att vi kommer att explodera och att vi inte kommer att kunna ta mer, gör vi faktiskt, och aggression hjälper oss inte att lösa någonting alls. Var därför lugn inför problem, för dig och dina barn.