Kvinnor med vingar och rötter

Vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle, där vissa personliga egenskaper och prestationer är upphöjda, medan andra är glömda, devalverade, oförtjänta. Bland oss ​​kvinnor är denna övning väldigt vanlig, med tanke på att kvinnors roll i familjen och samhället har förändrats mycket nyligen, från att vara moder, fru och hemmafru, för att utföra dessa och många andra roller. Kvinnan gick in på arbetsmarknaden, studerade, specialiserade, öppnade nya horisonter som aldrig förutsett sig.Denna förändring har lett till vissa svårigheter för kvinnor i dag eftersom

trots att ha lämnat hemmet för att erövra territorier en gång domineras av män, fortsätter att vara den livgivande , fruar, mödrar, hemmafruar, ta den ledande rollen i av hemmet.Förutom att arbeta ute och ta hand om hemmet finns det många aktiviteter som lockar oss, världen har utvecklats, tekniken är närvarande i allt, och vi kan inte alieneras i detta avseende. Bekymmer om hälsa, utseende, social status, personlig och professionell framgång har tagit upp hela vår tid, vilket gör oss frustrerade över att vi inte kan ta reda på allt vi vill göra.

De som inte får drömarbetet och av någon anledning utövar någon aktivitet som anses vara värdelös före samhället, slutar ofta att känna sig underlägsen . Kvinnor som misslyckas med att komma in eller stanna kvar på arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, bryr sig om sina barn eller eftersom de inte är kvalificerade hamnar framgångar på jobbet som en förutsättning för sitt personliga värde och söker därmed ett ideal av oåtkomligt liv, vilket orsakar frustration, låg självkänsla, avskräckning, till och med att producera nuvarande psykiska och emotionella sjukdomar / störningar, förhindra självförverkligande.

Arbetet är verkligen mycket viktigt och det ger oss socialt, det ger oss en känsla av användbarhet, kapacitet, det ger oss självhäftning. Vi har emellertid upplevt en tvetydighet mellan en formell arbetares funktion och mor / fruens roller, som trots att vi inte är så värda socialt, fortfarande känns som viktiga av oss.De som har ett formellt jobb ångrar sig därför för att inte kunna ägna mer tid till vård av sina barn, hemmet, medan de som bor hemma känner sig ofullständiga eftersom de inte känner sig professionellt uppfyllda.

Denna otydlighet gör att vi går in i en fräck sökning efter perfektion, var den bästa professionella, den bästa moderen, vara ansluten, ta hand om utseendet, uppdateras, kort sagt, var bra på allt, var en superkvinna. Och när vi inte blir sjuka, lever vi i utseende, oroliga för vad samhället tycker och inte vad vi verkligen vill för oss själva, vi slutar inte att lyssna och se vad som verkligen är användbart, vad är verkligen nödvändigt, vad är en prioritet.

Vi lämnar ockupationer till nackdel för andra, vi ägnar inte tid för oss själva, för familjen, för mannen.

I den mest omsorg med utbytbara saker, eftersom vi måste erövra världen på jobbet, bli en bättre anställd, en bättre professionell, glömma vår lilla värld, de oersättliga saker som skulle föra oss djup smärta om de ersattes, men vi uppskattar .

Lyckligtvis finns det fortfarande dags att förändra, låt oss ompröva våra prioriteringar, börja med att titta på oss själva, uppmärksamma, analysera nivån på lycka vi har, se vad som ska ändras och börja agera i den riktningen. Låt oss ägna mer uppmärksamhet åt vad vi har hemma, prata med föräldrar, barn och brorson, ägna kvalitetstid till dem, till mannen, till de riktiga vännerna, till de människor som är med oss ​​när vi inte är väl. Vi kan inte offra prioriteringar för viktiga saker. Det viktiga på en gång kan inte vara i en annan, men det finns oåterkalleliga varor, och vi måste veta hur vi ska skilja. Vi är inflytelserika, vi kan med vår visdom, vänlighet och känslighet göra vår värld bättre!