Vi vet vad vi är idag, men vad vi kan bli i morgon

Jag ser mig omkring och se människor utan drömmar, hopplös, fångade i situationer som inte lämnar glad, avgas ... Det verkar som om vi överlämnar vi inte känner igen oss i vad vi är, vi vet vad vi kan bli, för att vi inte ens tänker på denna möjlighet.

De är människor utan entusiasm, utan projekt och utan mod att erkänna att de fortfarande har befogenhet att definiera sin framtid. De definieras av sina studier, deras arbete, deras civilstånd eller deras personliga tillstånd, men inte av deras talanger eller värderingar. De pratar om vad de fått, men inte om de projekt de gjorde. De övergav allt som en gång fick dem att drömma om ett konventionellt liv där man vid varje ögonblick gör vad man måste göra.

Varför finns så många människor som lät deras liv ta över och rättfärdiga sig i samma tanke som de avgav sig själva: att allt är redan etablerat eller skrivet? Hur överger de sina drömmar utan att försöka förändras och se bortom horisonten?

Det finns en lång väg att gå

Nuvarande ögonblick är vad det är, vi kan inte bli av med det. Situationen där vi befinner oss är resultatet av våra beslut och erfarenheter; Kort sagt, av olika konjunktioner. Det är kanske inte vad vi förväntade oss, vad vi trodde att vi förtjänade eller vad vi trodde att det borde vara, men vi är där. Kontrasten mellan vem vi var tidigare och vem vi är nu ger ledtrådar till vår utveckling.

Det kan vara vår bästa vän eller de skarpaste fiender näten som binder oss eller språngbräda som driver oss framåt för att uppnå våra drömmar. Det beror allt på hur vi ser situationen. Eftersom även om vi inte kan förutsäga framtiden eller förutse hinder vi står inför eller de människor vi hitta, kan vi besluta om inställningen att vi antar inför nästa.

Att veta oss, veta hur vi är nu och välja hur vi vill fokusera våra liv att fokusera vår väg är möjligt och viktigt. Annars kommer vi bara att vara en marionett av omständigheter. Poängen är att omfamna vår karaktär, acceptera våra brister, erkänna våra begränsningar och tro att vi kan fortsätta. På det sättet kommer vi att skapa utrymme för personlig tillväxt och befria oss från denna känsla av stagnation som ofta överlappar oss. En begränsning definierar inte vad vi är eller vad vi kan bli. Vi är mycket mer än våra misslyckanden, begränsningar och misstag.

De är inte de som hindrar oss från att göra något och inte heller definiera oss. Istället är de en utgångspunkt för att ta denna oväntade tur, ompröva hur man ska övervinna situationen eller växa tack vare den utmanade placeringen.

Det är inte våra misstag och begränsningar som definierar vår potential, men vår förmåga att anpassa sig till de olika förutsättningar som valts och införts. I slutet av dagen behöver vi inte styra våra liv utan oss själva. Så vi kommer alltid att kontrollera och ta ansvar för det viktigaste: våra beslut. På så sätt beror vi på vårt engagemang för oss själva och modet att utmana vår nuvarande och vad den ska "vara". Vår plats i världen är inte definierad eftersom vi har makt att välja vart vi vill vara och vad vi kan bli. Frågan är: vill vi delta och vara huvudpersonerna eller föredrar vi att livet ska gå? Vi föredrar offrens bekväma situation, vi vill vara de som ser eller de som gör det?

släppa taget är viktigt att främja

Nu förväg viktigt att lära sig att släppa allt det som gör oss till slavar,

människor, känslor, föremål eller handlingar ... övervinna våra band av giftiga missbruk för att befria oss.

Ofta sätter vi fast i vad "kunde ha varit och var inte", beklagar våra misslyckanden, både materiella och personliga, som fångas av våra förväntningar utan att kunna söka medicin. Hur många gånger har vi fångat oss själva och försöker kontrollera det okontrollerade! Även om framtiden är oförutsägbar och full av denna osäkerhet som skrämmer varandra i kärlek, har den också viss makt att påverka oss och få oss att förändras, men inte mer än våra handlingar och beslut. Poängen är att öppna den möjligheten. Det är därför som vi behöver lära oss att släppa taget. Vi behöver lära oss att agera även om vi inte är de enda som bestämmer slutresultatet. Vi måste förlåta, släppa av vrede och ilska.

Låt oss lära oss att acceptera vem vi är, för annars kommer tillväxt och utveckling på eget initiativ att vara omöjligt. Detta, och inget annat, är det första steget att återfå roret.