Kriser skildrar stora människor

Ordet krisen kommer från det grekiska verbet "krino", vilket betyder "jag dömer och väljer". Detta koncept föreslår ett val eller moment när olika perspektiv och möjligheter representeras (Onnis, 1900). Således kan vi betrakta dem som en process av naturlig homeostas mellan människan och miljön. Balansen uppnås genom att ändra vikter och åtgärder eller omorganisera strukturer. Därför erbjuder de olika typerna av kriser möjlighet till förändringar som leder till nya former av anpassning. Det som skiljer funktionaliteten hos en person eller familj är inte frånvaro av kriser, men hur de konfronteras, och hur de bidrar till utveckling och utveckling av personliga / familjer. Det finns händelser som, beroende på deras natur eller den tid de uppstår, överskrider resurser och orsakar skador.

Typer av mänsklig kris

Under hela livet måste

varje person möta en rad kritiska stunder som kan klassificeras på olika sätt. Med tanke på den evolutionära utvecklingen av människor finns det två typer: Normer:

  • specifika för deras livscykel och förväntat (äktenskap, arbetssökning eller bostad, pensionering ...). Non-normative:
  • är omständigheter, oförutsägbara, oavsiktliga och oväntade kriser som orsakas av händelser. När de plötsligt dyker upp kräver de ett omedelbart svar från personen. Kriser kan vara förutsägbara eller inte, men de har alla en gemensam aspekt: ​​problemet som motiverar dem kan inte lösas. När det gäller mental hälsa är resultaten av en kris densamma, men den personliga erfarenheten varierar.

Vad bestämmer en kris?

Vi är inte isolerade personer som har personliga kriser isolerade i bubblor. De faktorer som bestämmer deras utveckling kan grupperas i tre typer:

Allvarlighetshändelser

  • som orsakar anfall. Familjresurser:
  • Flexibla roller, socioekonomiska och funktionella egenskaper, vård, känslomässigt stöd ... Socialt stöd: Familj, vänner, samhälle eller andra viktiga personer kan hjälpa till att minimera de skadliga effekterna.
  • Med olika fokuser försöker teorin om vitala händelser, kognitiv teori, copingteori och teorin om reaktivering av tidigare historier att förklara vilka typer av kriser. Novack (1978, citerad av Slaikeu, 1996) föreslår att potentialen för en händelse för att skapa en kris beror på det ögonblick som det inträffar, på intensitet, längd och grad som stör personens utveckling. Människor: en fjädrande art

Från och med tiden har människan överlevt oupphörliga krig, stora kriser, katastrofer, våld.

Kriser lämnar sitt märke, som går från generation till generation, men stannar också i våra sinnen och känslor.

Varför är vissa människor som upplever en kritisk situation allvarligt påverkad och andra inte? Eftersom en av de största problemen i mental hälsa är kronisk eller seriell upprepning av kritiska händelser, plus att personen har få resurser att ta itu med dem.Alla typer av kriser överför ett meddelande

Människor som går igenom en kris får ett meddelande.

Meddelandet kan eller inte behandlas medvetet och det är utformat som ett manus senare i personens liv.

Caplan är intresserad av att förstå hur föreningen av vad som händer under de första tre dagarna och beskrivningen av erfarenheten påverkar dess kognitiva funktion. Dyregrov förstår att föreningen av dessa element förklarar mekanismerna för anpassning av människor. Hur historien om dessa kritiska stunder integreras i sig själva in i skrifterna i vårt framtida liv. Det är omöjligt att undkomma känslan och den omedelbara betydelsen av en sådan period, men då kan de ändras genom nya, mer positiva budskap. Det sätt på vilket en persons grundläggande behov uppfylls efter kritiska tider gör det svårt att skapa ett generaliserat negativt manus. Det är också viktigt att titta på personens slutsats om kritisk erfarenhet.

Prata om kris betyder inte att prata om viktimisering.

Offren för kritiska händelser måste gå igenom evenemanget och fortsätta med sina liv. De är stora överlevande. Referenser Van der Kolk, BA (2015). Kroppen räknas: hjärna, sinne och kropp för att övervinna trauman. Eleftheria.

Gongora, J.N. Reflektioner om krisen i Haiti: från individ till samhälle.

Gongora, J.N. Kris, begrepp och förfaranden.