Oavsett vad dina föräldrar gjorde, nu är personen som ansvarar för ditt liv DIG

Hur som helst. Det spelar ingen roll vad dina föräldrar gjorde eller inte gjorde vid sin tid.För närvarande är du ansvarig för ditt liv.Du ansvarar för det du skapar själv, familjen byggnad, för gråt egen övning, genom att ge kramar själv, för känslor av värme den genererar för dig och dem omkring dig.

Ja, det är sant, vad som händer i barndomen, i tonåren, och även i vuxenlivet med våra föräldrar markerar oss för en livstid. Detta befriar oss emellertid inte från det ansvar vi har om våra liv och våra känslor.Nuet är den idealiska tiden för att rensa vårt förflutna och avgifta vårt sentimentella liv.

Om faderns kärlek är fortfarande konstant är det dags att lämna kappan åt sidan och tända eldstaden. Apologin och motviljan tillåter oss inte att leva, än mindre bygga ett hem inom oss.Dela

Eftersom ett hem är varmt och lever permanent med minnet av ett defekt barn omvandlas bara vårt affektiva jag till en isig igloo. Vi kan inte leva utan det gäller läkt våra sår, utan att ha avsatt knivbladen ...

läka sår av en dysfunktionell arv av barndomen

Vi har alla i större eller mindre utsträckning, toxicitets varumärken i vår barndom. Det visar sig att i några fall uppväger den negativa den positiva och därför blir familjen ett komplext nätverk av förvrängda eller ambivalenta relationer, band och känslor.

Det finns paternalfigurer som inte är synonymt med glädje, identitet, enhet, lojalitet, respekt, kärlek och trohet. Utarbetandet av band med våra föräldrar långt ifrån detta ideal förvandlar oss till kokande kittel, vilket är grunden till komplex och skadlig dynamik.

kan vid första ser oss lugna, men i verkligheten, innerst döljer sanna antagonistiska krafter kämpar för att smörja våra övertygelser, våra värderingar och våra känslor om världen och om oss själva.

I barndomen är familjen vad som representerar vår verklighet och vår referens, så det är inte konstigt att försöka repetera vissa mönster, även om de är dysfunktionella.Dela

Föräldrar är människor, och som människor de är, gör de misstag. Men smärtan som orsakas av barnet kvarstår. I den meningen spelar det ingen roll att vi utan skam säger att vi borde lära av våra misstag, vi kan också lära oss av de misstag som våra föräldrar gjorde. Så, som inte har turen att växa till en fullt fungerande familj har att utföra dubbla plikt att stärka och njuta av känslan av kärlek och respekt för dig själv och människorna omkring dig. För att uppnå detta är det bra att ha vägledning av en mentalvårdspersonal, som hjälper oss att öppna kommunikationskanalerna med oss ​​själva.

Självförstörande och straffande beteende gentemot andra bör omvärderas och avvisas av vårt nuvarande jag, vilket är ett vuxenägt och förmår att kräva möjligheten till självförverkligande.

Rädda tanken att vi är värda kärlek och vi kan belöna oss säkerhet och villkorslös kärlek första personen är viktigt att läka såren att fadersfigurer, eller båda, har skapats i vårt inre barn.Dela

Barndom är ödeFreud skulle säga; men faktum är att vi inte kan leva hjälplöst alla våra liv under ursäkt för att vi hade en komplicerad barndom och långt ifrån ideal.

Vi måste internalisera meddelandet att oavsett hur destruktiva våra relationer mellan föräldrar och barn är, våra perspektiv på vår framtid motsvarar oss.Det här är verkligen en ambitiös utmaning, för det kräver en stor vilja att arbeta inåt för att avvisa de föräldradomar som vi har sett (eller förstör) vår självkänsla hela våra liv.DelaVem du är, känner dig värdig eller förtjänar lycka och kärlek är en grundläggande pelare i din livsutvecklingsförmåga.

Detta kräver att du är mycket empatisk eller empatisk med dig själv och erkänner genom denna empati rätten att leva ditt eget liv på det sätt du väljer.