Emosionell intelligens på jobbet: varför är det så viktigt?

Ett av de mest utbredda psykologiska begreppen utanför den akademiska arenan är den känslomässiga intelligensen, och idag kommer vi specifikt att prata om känslomässig intelligens på jobbet.

Inför traditionell intelligens, som hänvisar till förmågan att lösa problem och använda logik, är emotionell intelligens relaterad till vår förmåga att förstå och kontrollera känslor både egna och andra.Även om färdigheter som är relaterade till denna färdighet kan tillämpas på en mängd olika situationer, är det mycket viktigt att använda känslomässig intelligens på jobbet.

Människor som har bestämt sig för att informera sig själva och att använda det i detta sammanhang märker en stor förbättring, både i deras professionella tillfredsställelse och i relationerna med sina kollegor. Vissa experter säger även att det är en av hemligheterna för att få bättre löner.Av denna anledning kommer vi i denna artikel att se hur det är möjligt att tillämpa begreppet emotionell intelligens i arbetet. För att göra detta ska vi fokusera på tre huvudområden: sökandet efter ett jobb, professionell prestation och ledarskap. Men innan vi går specifikt till det här ämnet kommer vi att klargöra vilken känslomässig intelligens som är och vad den påverkar exakt.

Vad är känslomässig intelligens? Som definierad av Goleman, skaparen av detta koncept, är emotionell intelligens bildad av fem olika färdigheter: Självkunskap:

Det är förmågan att förstå våra egna känslor och stämningar. Det består också av att veta vem vi är, våra värderingar, mål och förmågor.

Självreglering: Vi pratar om förmågan att styra våra egna känslor. På så sätt kan vi använda dem till vår tjänst istället för att bekämpa dem.

  • Motivation: Det är möjligheten att ställa krävande mål för oss själva och att fokusera på att uppnå dem trots svårigheterna.
  • Empati: Även känd som förmågan att förstå andras känslor, känslor och behov. Ibland är empati beskrivet som att "sätta dig i andras skor".
  • Slutligen, sociala färdigheter, hela uppsättningen färdigheter som hjälper oss att relatera mer effektivt till andra. De innefattar olika färdigheter som ledarskap, övertalning eller social intuition.
  • Dessa fem dimensioner är grundläggande för att utveckla känslomässig intelligens på jobbet, men kommer att vara mer fördelaktiga i en annan situation.
  • Emosionell intelligens på jobbet: hur man använder det för att få jobb För att kunna använda känslomässig intelligens är det först nödvändigt att få jobb. Därför är känslomässig intelligens en viktig färdighet för att få ett jobb.

I dag är det bara att få "ett adekvat jobb" inte bara "tekniska" färdigheter.Vår framgång kommer att präglas av empati, hur vi kommunicerar och sociala färdigheter

.

På grund av den stora konkurrensen på den professionella marknaden kan beslutet från personalavdelningen påverkas mycket mer av känslorna (deras och våra) än i vår läroplan.

Å andra sidan kommersjälvreglering också att vara kritisk under vår arbetssökning.Utan det kommer vi inte att kunna fortsätta inför de första avslagen, vilket kommer att avskräcka oss och göra det ännu svårare att hitta ett jobb som passar oss.

Emosionell intelligens i jobbsökningen

Tja, slutar användningen av känslomässig intelligens på jobbet inte när vi har jobbet. Tvärtom, i en miljö som är utmanande som moderna företag,De fem färdigheter som Goleman beskriver är grundläggande. Dessutom är de viktiga både för vår prestation och för vårt emotionella välbefinnande. Många arbetare säger att de känner sig missnöjda med sitt yrke

. Även om det naturligtvis finns många faktorer som kan påverka denna figur, är det utan tvekan bristen på känslomässig intelligens en bra del av ansvaret för att dessa uppgifter är så höga:

Hur vi väljer ett jobb som glädjer oss ... om vi inte förstår oss själva samma (självkännedom). När något går fel, ska vi låta apati styra våra liv eller ska vi fortsätta?

(självreglering, motivation)Kommer vi att kunna förstå våra kollegor och ha ett bra förhållande med dem, trots de skillnader vi kan ha med dem? (empati, sociala färdigheter).

  • Emosionell intelligens för chefer Slutligen, vad skulle hända om du var tvungen att köra ett lag? Vi kanske tror att de som behöver emotionell intelligens är de anställda, eller hur?
  • Detta är helt i strid med verkligheten själv. För en chef eller chef, förmågan att motivera dina medarbetare och förstå hur de känner sig kritiska när det gäller att få en bra arbetsmiljö. Utan det skulle det vara omöjligt att bli en ledare som är bäst för gruppen, så vi skulle ha problem med våra medarbetare.