Känner du till de försvarsmekanismer vi använder mest?

Alla, absolut alla människor, har vi någonsin använt små omslag för att skydda vår integritet, vår värdighet eller vår psykiska hälsa. Dessa lager, som i psykologi vi kallar försvarsmekanismer, är magiska eftersom de verkar skydda oss mot fara. Men faktum är att vanligtvis inte hotet och faran i vissa fall lätt motverkas, som det kan tyckas i början. Sätt på ett annat sätt, dessa strategier är vanligtvis inte lika effektiva som de lovar.

Så ibland täcker vi våra öron hårt för att vi inte vill höra en sanning som vi misstänker vara smärtsamma. Problemet är att detta blir något verkligt. Vi slutar att täcka "själens öron". Jag hör inte vad jag inte vill höra. Något gör mig så dåligt att jag föredrar att leva i okunnighet. En mycket farlig okunnighet.

Problemet är att att leva i okunnighet också är ett straff. För det dom vi förnekar dominerar oss. Det kommer att dyka upp i våra liv tusen gånger tills vi accepterar det. Och detta ... Carl Gustav Jung sa: "Det du förnekar dominerar; vad du accepterar, omvandla det. " G. Jung - Det verkar som om livet aldrig kommer att bli ett dövt öra till vår existens och kommer att placera oss hela tiden i de situationer vi undviker för att möta och acceptera dem. Försvarsmekanismer skyddar oss mot smärtsamma sanningar För att skydda oss från dessa sanningar, vilket gör oss så ont, finns försvarsmekanismer.

Dessa sanning skadar egot, skadar vårt självkänsla, underminerar det koncept vi har av oss själva ... För få personer är det trevligt att acceptera det som är relaterat till en del som de avskyr sig själva och att de knappast kommer att känna igen för en spegel.
Till exempel finns det människor som tar det för givet att deras partner vill ha andra människor, och det irriterar dem. Tveka faktiskt inte att spela det i ansiktet när de själva själva önskar andra (annat än din partner). Så det är din egen önskan vad du projekterar på din partner i form av recrimination.

Att erkänna att vi vill ha andra människor när vi är svartsjuka är en sanning som kan vara både en källa till smärta och skam. Förutsatt att det innebär att man erkänner att

det som skräckar oss att se i det andra är vad vi faktiskt gör oss själva. Så vem skulle göra något "föraktligt" - för att jag möter det - är oss själva.

Projektion, eller hur man sätter ut vad som är mina Då kommer en punkt där vi behöver se allt med viss klarhet och verklighet för att kunna känna oss på ett eller annat sätt. Om vi ​​inte accepterar eller erkänner vad som händer med oss, kommer vi att spendera våra liv att se det med tydlig klarhet om den andra personen.

Vad vi hatar i oss ser vi perfekt i den andra.

Så skarpt att vi blev döda domare och utan empati för offret. Jag kastar min skuld (psykologisk projicering) på dig.Denna försvarsmekanism, som på något sätt skyddar integriteten hos vårt eget koncept, kallas "projektion" och är en av de mest använda. Genom det "projekt" vi in ​​i det andra det som vi avskyr i oss själva.

Vi reducerar den ångest som denna mantel skulle skapa i oss själva genom att se den i den andra.

Ju mer vi projicerar, desto blinda blir vi. Ju mer jag sätter ut min EU, desto mer blir jag diffus och desto mer kapacitet för åtgärd jag förlorar. Men om vi gradvis gör en övning där vi återställer och räddar alla pilarna som vi kastar med grymhet ut, kommer vi säkert att vinna i äkthet, ärlighet och samvete. Förnekelse, eller hur man täcker upp allt vi inte vill se

Projektion är nära kopplat till förnekelse.

Genom negation täcker vi något vi inte vill se. Vi lägger dammar över äkta översvämningar som vi måste ta över. Vi vill inte se sanningen eller ens luktar den. Förnekande är till exempel ett av de stegen genom vilka en person i sorg passerar. Huruvida för en sentimental uppbrytning, för en älskas död, för en drastisk och definitiv förändring i ditt liv ... Denial är ett försvar mot ångest och smärta.

Men livet är också smärta ... och vi vet redan att det går igenom det och accepterar det att vi kan fortsätta att gå.

Försvarsmekanismerna finns där för att hjälpa oss i många situationer, men vi måste avyttra dem om vi vill leva med vår fulla potential och vara trogen mot det vi verkligen är.