Könens roll i samhället: tabu eller skyldighet?

Sexualitet är ett mycket aktuellt tema i människans liv och är direkt relaterat till reproduktion. Sex, förutom att vara ett beteende relaterat till mänsklig reproduktion, har också blivit en social handling för utbyte av kärlek eller nöje. En av de frågor som uppstår är: Vad är könens roll i dagens samhälle? Under hela historien har sexualiteten varit levd på många olika sätt. Det fanns perioder med liten sexuell befrielse tillsammans med andra mer puritanska tider. Idag lever vi i en tid när sex spelar en nyfiken roll. Trots sexuell befrielse under de senaste årtiondena är sexualitet fortfarande ett pinsamt ämne i vissa sammanhang.

Men även om det fortfarande är tabu, hittar vi referenser till sex överallt

. Från reklam till privata samtal av en grupp vänner skulle sex vara det spöke som "är och inte är" överallt. För många är det ett viktigt mål och ligger över många andra behov. Så är kön i samhället ett tabu eller en skyldighet? I denna artikel kommer vi att analysera de två perspektiven på jakt efter ett svar.Könens roll i samhället: tabu? Att ange orden "vagina", "penis", "samlag", "kondom" etc. i vissa sammanhang gör att många människor lägger sina händer på huvudet. Det är nyfiket att någonting så grundläggande som sexualitet fortfarande framkallar sådana reaktioner.

Dessutom är tabuet inte begränsat endast till "politiskt korrekta" situationer, men kan också hittas i många familjer eller till och med i skolor eller institut. Det verkar som om kön inte är en familj eller en skolfråga.

Sex i samhället ses som ett tabu, särskilt i familjen eller i utbildningen, och detta har allvarliga konsekvenser. Under hela livet kommer detta att ha sin egen roll, både när det gäller biologisk och social utveckling. Om vi ​​behandlar sexualitet som pinsamt och ignorerar det, kommer vi att ha en dålig sexutbildning. En bra sexutbildning behöver en ärlig och öppen dialog. Sexuell utbildning stöder genom utvecklingen av en individ ett sätt att leva sexualiteten på ett hälsosamt sätt. Det är nödvändigt att granska orsakerna till sexuell dysfunktion och dess höga prevalens i befolkningen. De flesta problem relaterade till kön är resultatet av ångest i samband med samlag. Och detta beror till stor del på de många myterna och fördomarna om sexualitet.

Sexualitet är en viktig del av våra liv, och om vi vill leva det berikande kan vi inte behandla det som tabu. Endast med utbildning, forskning och dialog kommer vi att avsluta myterna som omger det.

Könens roll i samhället: skyldighet?I motsats till det sexuella tabuets uppfattning, finner vi också att kön genomtränger vår miljö.

Det tydligaste exemplet är reklam, där vardagens tankar är muddlade med sex. Att sälja en glass eller ett schampo placerar de bilden av en kvinna som har en orgasm. Vi hittar även filmer och serier där kön presenteras oproportionerligt eller ens upptar en central roll. Problemet är att inte sex visas överallt, problemet är att det visas på ett overkligt och förvärrat sätt. Reklam, filmer och pornografi kan göra kön till ett viktigt viktigt mål.

Även om det fortfarande finns flera typer av tabu har kön i samhället blivit ett måste.

Detta återspeglas i en oändlighet av händelser som är lätt observerbara i vårt dagliga liv. Det är lätt att föreställa sig den skam och ångest som en tonåring eller en ung man känner för att han fortfarande är jungfru, eller att en person ångrar sig för att uppfylla hans partners sexuella förväntningar. Dessa exempelvisa oss toxiciteten för att se kön som ett måste. Det är inte sunt att se sex som ett tabu eller som ett måste. Irre Ouppfyllda förväntningar och sociala tryck utlöser en ångest som leder till dysfunktioner och sexuella störningar av olika slag. Det är viktigt att ändra vår uppfattning om sex, för att sluta se det som ett tabu eller en skyldighet.

Sexualitet är en uppsättning mänskliga beteenden som kan ge många fördelar för alla. Vi borde inte göra misstaget att skada henne med dålig sexutbildning eller en förvrängd syn på könsrollens roll i samhället.