Jag är inte trogen mot dig, jag är trogen mot vad jag känner för dig.

Har du någonsin undrat vad trohet är? För var och en av oss är det naturligtvis annorlunda. Men sant trohet utmärker sig för sin renhet och djup.

Vi pratar mycket om trohet i kärleksrelationer, eftersom det är ett problem som alltid uppstår på grund av den stora betydelsen vi ger den.

Det är underförstått att trohet är ett av de grundläggande värdena i paret och en av pelarna som upprätthåller relationen.

När två personer gör sitt engagemang för att vara trogen mot varandra, gör de det som en plikt, som om det är något de kan välja.

Det är så vi måste binda oss själva, knyta oss själva, för att upprätthålla ett förhållande. Genom införandet genom löftet om att vara tillsammans. Men vi tar inte hänsyn till att kärlek framförallt här är; Det är något som flyter och att vi inte kan fängsla. Att vara trogen i ett förhållande där det finns kärlek innebär att det inte finns något offer

eller förtryck av viljan att vilja vara med en annan person. Denna tendens uppstår inte under bibehållande av kärlek.Kärlek är en oförutsägbar energi, och det är något som ger oss rädsla.

DelaFidelity som skyldighetMen vad står trovärdigheten verkligen för?

Det finns många maskerade rädslor efter trosuppfattningen.

Ibland förväxlar vi lojalitet med ägande.

Att vara trogen är något som är närvarande i relationer som ett tvärgående svärd, ett engagemang som går utöver kärlek och respekt. Försvara sig i moral och korrekthet försöker man försäkra sig om den andra människans kärlek. Att vara trogen slutar bli mer en skyldighet för

än en handling som verkligen har att göra med det du känner. Dela

När det är från början att vara med den andra personen och vara sant för dem kräver insats, tänk på vad du kan missa eller misslyckas med andra,ljuder ett larm som indikerar att vår kärlek inte har tillräcklig styrka.I den här situationen har du inte tillräcklig övergivelse för att slå samman med den andra personen och tillfredsställelsen att du inte behöver någon annan.

Att vara trogen mot våra känslor Kärleks känslan i paret har den stora makt att få oss att bara vara med en person que, som vi bara känner sig fascinerad och galen av det. Det finns ingen annan person just nu som kan intressera oss.

En trohet som inte passerar genom kultur eller moral, men genom känsla, respekt och sammanhållning för sig själv, kommer inte att vara en skyldighet.

Att vara trogen mot vad vi känner är spontan, djupt rotad i känslan av kärlek.

Så det spelar ingen roll om det är tillgängligt för mig eller inte, eftersom kärlek kan gå utöver att behöva återföras.Sann trohet har ingenting att göra med innehav eller med skyldighet. Det har inget att göra med rädslan att den här personen kan vara med en annan.

När kärlek är verkligen närvarande i relationen, är det inget att frukta.

DelaOtrohet tjänar som en indikator för att bevisa att kärleken inte äventyras

, som har förvandlats, och hur mycket vi kämpar för att den ska återfinnas, är den energi som rör den inte kontrollerbar.

Så länge känslan förblir, kommer jag att vara trogen mot det jag känner porque eftersom det är oundvikligt för mig, för att min energi inte flyttar mig till någon annan än henne, för att alla mina tankar, önskningar och min uppmärksamhet läggs på personen jag älskar .rekommenderas till dig