Hur man lyckas lösa konflikter Psychology

ha lyckats lösa konflikter beror huvudsakligen på förmågan att reglera stressenoch förmåga att kontrollera känslor. lära sig att lösa konflikter på ett sunt sätt att öka förståelsen för den andra, kommer att generera förtroende och stärka relationen, är den typ som.

Men för att få en hälsosam och framgångsrik konfliktlösning är det viktigt att kontrollera stress och lära känna varandra. När människor inte känner igen sina egna känslor och får bäras av stress, kan man bara uppmärksamma ett mycket begränsat antal känslor. Under dessa förhållanden kan människor inte heller förstå sina egna behov, vilket gör det mycket svårare att kommunicera med andra.

Så för att lyckas lösa konflikter, måste vi lära oss och träna två viktiga grundläggande färdigheter: möjlighet att snabbt minska stressen vid rätt tidpunkt och förmåga att förbli bekväm nog med sina egna känslor att reagera konstruktivt , även i en diskussion.

Minska stressen: grundpelare för att lösa konflikter

att kunna hantera och lindra stress vid tidpunkten är nyckeln att hålla en balanserad och centrerad, och behålla kontrollen. Människor som inte kan hålla kontroll över sig själva känner sig överväldigade i konfliktsituationer och kan inte reagera på ett hälsosamt sätt.

Stress stör förmågan att lösa konflikter, vilket begränsar möjligheten att noggrant läsa icke-verbal kommunikation av andra, förmågan att höra vad den andra verkligen säger, förmågan att vara medveten om dina känslor, förmågan att känna egna behov och förmågan att kommunicera klart vad du behöver.

Det bästa sättet att lindra och minska stress snabbt och tillförlitligt är genom sinnena och sensorisk stimulering: en lukt, smak, ett ljud, en bild och strök eller klämma någonting; alla har ett knep att slappna av och lugna sig ner. Eftersom varje person reagerar olika på dessa stimuli, är det nödvändigt att varje hitta det lugnar honom och kunna framkalla den eller använda den när det behövs.

Emotional medvetenhet: andra grundläggande förmåga att lösa konflikter

Emotional medvetenhet är nyckeln till att förstå dig själv och andra. Den som inte vet hur han känner eller känner på det sättet kommer inte att kunna kommunicera effektivt eller lösa konflikter.

Även om kunskap om ens känslor kan verka enkelt, ignorerar många människor vissa känslor, såsom ilska, sorg och rädsla. Förmågan att hantera konflikter beror dock på sambandet med dessa känslor.

Den känslomässiga medvetenhet är en nyckelfaktor i konfliktlösning eftersom hjälper till att hantera egna känslor på rätt sätt, håller basen av den nödvändiga kommunikationsprocessen för att lösa meningsskiljaktigheter.

Den känslomässiga medvetenhet hjälper dig att förstå vad som verkligen stör andra människor, att förstå dig själv (inklusive vad som verkligen oroar dig), hålla dig motiverad tills konflikten är löst och att kommunicera tydligt och effektivt .