Varför skadar vi människor vi älskar?

Den mänskliga hjärnan är programmerad att empati med sina nära och kära. Forskare vid University of Virginia har visat att vi i våra sinnen inte skiljer mellan vår egen säkerhet och den som vi bryr oss om inför risken.

Människans förmåga att sätta sig i andras skor varierar i förhållande till en främling eller någon som de känner till. Enligt forskarna separerar människans hjärna det kända folket från de andra, så att människorna i sin sociala miljö sammanflätar sig på en neurologisk nivå. I detta avseende säger James Coan, professor vid University of Virginia, att "med bekantskap blir andra människor en del av oss själva." Människor utvecklats för att ha en egen identitet, där kära personer ingår i deras neurala nätverk; så människor behöver ha vänner och allierade. Forskare har funnit att

regionerna i hjärnan som är ansvariga för att reagera på hotet träder i spel när en vän är i fara i stort sett identisk med den aktivitet som utlöses när hotet inträffar hos personen själv.

Men när hotet hänvisar till en främling, visar inte dessa delar av hjärnan aktivitet. Enligt Coan visar upptäckten den stora förmågan hjärnan måste integrera med andra, så att människor i närheten blir en del av oss själva. Detta medför att en person faktiskt känner sig hotad när en vän eller en älskad är i fara. Med Coans själv: "Om en vän är i fara, skulle samma sak hända om vi var hotade. Vi kan förstå smärtan eller svårigheten på det på samma sätt som vi kan förstå vår egen smärta. "

Varför skadar vi människorna vi älskar? Med tanke på ovanstående blir det oundvikligt att ställa följande frågor: Varför kan några av oss göra skada för de människor vi älskar?

Varför blir du arg? Vad händer när en person beter sig grymt mot den andra?

Dessa attityder, som tenderar att vara korta och förekomma sporadiskt, visar de mest utsatta delarna av människor. De är ett svar på att skilja det andra från det neurala nätverket själv, ett naturligt svar på självskydd. En lösning för att bryta detta mönster av beteende är att förstärka självkänsla och erkänna att negativa beteenden mot kära

är en manifestation av det hat vi känner om oss själva. Dessa beteendemönster lär sig mycket ofta inom familjen och vidarebefordras generationen efter generation. Studien som nämns erbjuder intressanta ledtrådar för att bryta denna cykel.

Om en person inte försöker försvara sig, kommer det att vara möjligt att hålla andra som ingår i det neurologiska plotet, vilket kommer att stärka känslan av att vara värdig kärlek mellan de två. På detta sätt kommer alla att känna sig säkrare.

Vi behöver andra mer än någonting annat En av de mest intressanta aspekterna av denna studie är slutsatsen att inte har empati med sina kära representerar brist på självkänsla

. Förstå att detta självhat är neurobiologiskt och orsakar grymhet i att hantera sina nära och kära bör tjäna till att stoppa denna våldscykel i förhållande till den andra.

Om någon hatar sig, är det meningsfullt att deras empathiska svar misslyckas över de de älskar. Här ligger vikten av att bygga självkänsla och självkänsla.