Ge mig en anledning och jag kommer att höja mitt liv "De vackraste jag träffade är de som visste nederlag, lidande, kamp, ​​förlust och hittade sig ut ur djupet. Dessa människor har en uppskattning, en känslighet och en förståelse av livet som fyller dem med medkänsla, ödmjukhet och en djupt kärlekslös rastlöshet. Vackra människor kommer inte ut ur ingenstans. "Elisabeth Kübler-RossDela

Vi har alla varit genom tider när vi kände oss som vi bär livet på ryggen, med en svår vikt att bära.

Dessutom kan vi naturligtvis också observera samma fenomen i andra människor. Vi märkte i sina ansikten, i sina gester, i sina händer, i sin stolthet, i ett lidande lidande som utspelades av deras själ.I dessa ögonblick såg vi också hur många som föll och lät varandra vinna; och hur andra, tvärtom, hittade något att stödja.

Det finns människor som hittar ett stöd inom dem och triumfera, återvänder till ljusetmed det upplysta leendet hos en erfaren spelare, en spelare som vet hur man håller det bästa kortet och definitivt får lycka till sin sida. Och även om minuter före alla ser honom som förlorare, vinner de.

Dessa människor är inte särskilt starka, de är heller inte de som behåller sina känslor eller de som gömmer sin smärta.Dessa människor är de som har ett eller flera uppriktiga motiv för att älska livet.

Motiven för dessa människor svarar bara på orsaker eller testamente som de avslöjar i slutgiltig dom, medrenheten hos dem som vet hur man sammanfattar livet i några ord.

Anledningar att flytta dem för att kämpa för livet på ett uppriktigt sätt när de hänger i avgrunden och fingrarna skadar outhärdligt.Dessa människor viskar ett hopp av hopp som slår deras frestelse, en dold djävul som gråter för övergivande och för den bedrägliga freden att tillåta nederlag.Vid sådana tillfällen känns dessa människor som du och jag: tror att det enklaste är att stänga dina ögon och låt dig falla.

Och då vill de också ge upp hoppet att i slutändan kommer det att finnas en vattenbädd där de kan ta tillflykt tills krafterna kommer tillbaka.

Att hitta detta fotfäste är för många en svår uppgift.Låt oss föreställa oss en ensamstående mor som har två barn, har precis förlorat sitt jobb och kan inte hitta ett jobb.Först, i början kommer du att söka arbete med illusion; en illusion som ännu inte har uthärdat med tiden. Men om hon inte hittar det, kommer den här illusionen att sluta och hon kommer att undra: varför kämpa varje dag om jag går tillbaka till sängen med samma resultat som jag hade när jag stod upp?

Förmodligen då kommer dina barn att visas i ditt sinne,kommer att framstå som kärlek som överträffar mentala gränser.

Om han inte existerade, kan hon ha gått ner. Hon kommer att känna att det inte finns någon annan väg ut, inget annat sätt, och hon kan aldrig överge, för de mest värdefulla varelserna hon har i världen är beroende av henne.

Det är dessutom märkligt att i dessa situationer framstår ett konstigt sätt att tänka som kallas "spelarens felaktighet". Vad är denna falska tro?Den person som verkar under effekterna av denna typ av tänkande tycker, precis som en kortspelare, att det redan har uppstått många oturssituationer i rad ökar sannolikheten att ha lycka bredvid honom i nästa steg.

Det är specifikt detta fel i sannolikheten som rymmer hopp och upprätthåller kampen.Vid andra tillfällen har vi byggt upp denna punkt av stöd genom offer. Detta sker ibland när vi tänker på allt vi investerar för att komma till den punkten, ochallt vi konstruerar blir exakt orsaken till att vi inte kan lämna.

I dessa fall antar vi att vi för en tid har bestämt oss för att inte ha ett annat alternativ, men dåliga saker är och hur farliga vägen är.I detta avseende tror vi att vi redan har utvärderat risken för den väg vi valt och det är därför vi bestämde oss för att acceptera det som en destination, oavsett om det är vår största seger eller det mest katastrofala misslyckandet.

I en eller annan form är dessa osynliga och uppriktiga stöd de som dominerar hjärtan som attackeras av förkylningen.