Du behöver inte ändra, men att lägga till din tjänst allt du är.

Change är ett verb som vi konjugerar varje dag. Alla människor bär en sjukdom som de vill övervinna, i större eller mindre grad. Att leva är inte lätt, och sedan födseln är vi föremål för förbud och förluster som fortsätter tills vårt hjärta slutar slå. Det kommer alltid att finnas något vi vill och kan inte uppnå. Det kommer alltid att finnas nostalgi som besegrar oss eller någon matlagning frustration.

Malaise i ansiktet av livet i sig är inte negativt, för det är just det som vi finner motivationer att utvecklas. Men oenighet kan bli skadlig när den når en oproportionerlig dimension och blir ett hinder. När det får oss att skylla oss för att inte vara "bättre" eller ge upp våra drömmar eftersom vi anser att vi är uteslutna från erövringsvärlden.

Ibland är den svaghet vi känner vänder mot oss själva. Det är ett misstag i fokus, eftersom det här inte handlar om att piska oss. Vid vissa tillfällen skyller vi oss själva för att inte uppnå "x" -föreställningen eller att något inte är "x".

I själva verket handlar det inte om att ändra, att vara annorlunda eller att förneka vad vi är. Frågan handlar mer om att ta en mer intelligent och förståelse med oss ​​själva så att vi bättre kan utnyttja våra talanger och till och med våra brister. Vad vi ska förändra och vad som inte Vi kan förändra hur vi agerar, men inte vårt sätt att vara.

Vi kommer in i världen med ett temperament, ett genetiskt patrimonium och vissa sociokulturella förhållanden som alltid kommer att markera hur vi bygger vårt vesen i världen.

Temperament och grundläggande karaktär kan poleras, förbättras, potentialiseras, men i huvudsak är det inte möjligt att ändra. Det finns dock en slags "personlighetsmarknad" som har införts och insisterar på att främja idén om att det bara finns en riktig väg att vara, en "rätt" sätt att leva.

Den här tanken att det finns några lämpliga och andra otillräckliga former är det som blir svårt så att alla kan acceptera sig som det är. Det är inte bättre att vara extroverted än introvert, och det är inte heller lovvärt att vara vågat än försiktigt, och det är inte beundransvärt att vara rationellt snarare än förnuftigt. De är helt enkelt olika former av varelse, vilket kan vara lämpliga eller olämpliga beroende på de specifika omständigheterna. Varje utvecklas och blomstra på ett annat sätt.

Valet att ändra är endast giltigt för vanor, personlighetsaspekter som inte är tillräckligt odlade eller beteenden som kan skada personen eller andra. Men kärnan i vad vi är måste bevaras, eftersom det är vad som definierar oss.Dygder som blir defekter och vice versa

Någon som pratar för mycket kan vara mycket problematisk för jobb som kräver sekretess, såsom privatdetektiv eller försäkringsutredare. En annan person som är mycket reserverad kommer säkert inte att göra bra som arrangör eller arrangör. Därför kan vad en dygd i en sfär vara en fruktansvärd defekt i en annan.

Varken en eller annan är bra i sig, men olika

. Varken den ena eller den andra skulle behöva förändras, bara för att lokalisera sig i miljön som gynnar dem mest. I personplanet brukar vi ge ett mönster av polaritet eller komplementaritet.Det betyder att på två sätt förstår två personer som är mycket lika varandra inte eller fungerar inte bra. De bästa lagen består av personer som har komplementära egenskaper. Ingen måste byta till en grupp, utan snarare att lära sig att lokalisera för att kunna arbeta inom den. Till exempel,

någon som alltid har massor av idéer kommer att komplettera sig väl med en annan person som har färdigheter att organisera eller sätta dem i bruk. En impulsiv person kan inspirera och motivera någon annan som är mer försiktig, och den senare kan sätta en realistisk gräns för de första riskabla initiativen.

Varje har uppgiften att lära sig att se värdet av det som är. Låt dem inte filtrera tomma meddelanden som försöker få dig att sluta vara vem du är. Om något måste ändras, bör detta alltid ske med respekt för dess väsen. Om något måste ändras är det möjligen miljön där du är inrymd: det kan vara ett medium som inte låter dig vara den du verkligen är.