Var kommer viljestyrkan från?

Även om de flesta av oss använder termen "viljestyrka" utan mycket tankar om det, är sanningen att det är ett koncept som väcker många kontroverser. Ur filosofisk synpunkt har den sitt ursprung i metafysik, särskilt i Aristoteles. Sedan dess har den introducerats i de olika västerländska religionerna och blir en dygd i den första ordningen.

"Willpower är till sinnet som en stark blind man som bär på sina axlar en lame man som kan se."

- Arthur Schopenhauer-
Willpower definieras som förmågan att styra och kontrollera sina handlingar . Metafysiker och religioner föreslår att denna kraft uteslutande härrör från den fria bestämningen av varje person.

Men psykoanalysen föreslog allvarliga invändningar mot både begreppet "vilja" och "viljestyrka" på grund av upptäckten av det omedvetna. Vad går ur kontroll

För psykoanalys är medvetna processer bara "spetsen av isberget" av mental aktivitet. Faktum är bestämda tankar och handlingar bestämda av en kraft som inte är av viljan, utan den medvetslösa.

Denna upptäckt gjorde det möjligt att förklara många fakta. Till exempel "försvinner linguéer" eller episoder där en person vill säga något, men "ofrivilligt" slutar säga något annat.

Det omedvetna är också ansvarigt för så kallade "felaktiga handlingar":

personen medvetet föreslår att göra någonting, men slutar att utföra en helt annan åtgärd. Vi ser detta varje dag i våra dagliga liv. Någon som vill göra ett åtagande tidigt, men "omedvetet" är sent eller aldrig kommer fram. Eller de som vill "sätta sitt engagemang för att arbeta", men sluta ta hand om andra saker medan de ska arbeta.

För psykoanalys, då är viljan inte en kraft, utan uttrycket av en omedveten önskan. Endast när en person överensstämmer med sin önskan uppstår viljan. Om det inte är så förråder viljan oss.

Det är därför det finns planer som alltid skjuts upp, beslut som aldrig tas

eller avsikter som aldrig blir handlingar.

Östliga filosofier tar inte heller upp viljestyrka i deras praxis. De håller på att

det är en form av självskada, som måste ersättas av förståelse och kärlek, som i slutändan är de krafter som leder till handling. viljestyrka och medvetenhetVad som är gemensamt mellan psykoanalysen och östliga filosofier är tanken att

vil inte är en våldshandling. Tvärtom: det kan bara födas av förståelse och därför medvetande.När det finns bestämda och medvetna ändamål, men inte blir handlingar, löser lösningen inte oss och tvingar oss att agera på ett visst sätt.

Denna typ av situation erbjuder ett värdefullt budskap. Det finns "något" som blockerar viljan att agera i viss mening. Faktum är det inte att viljestyrkan misslyckas, men att en önskan som vi inte är medvetna seger om.

Vi vill strängt följa en diet, men samtidigt vill vi äta tills vi känner oss fulla. Vi börjar regimen och, snabbare än vi tror, ​​äter vi en "sista" bankett, mellan skuld och tillfredsställelse. Vad som händer i det här fallet är att vi rationaliserar fördelarna med att äta hälsosamt, men vi inser inte att vår önskan är att äta upp till full tillfredsställelse. Kanske representerar maten något mer än en smak eller en känsla i magen. Kanske hänvisar denna tvång till en djupare önskan

som minskar "viljestyrka" till noll.

I dessa fall hjälper inte hjälp. När det vi gör motsätter sig vår medvetna vilja,man kan inte tala om en svaghet i karaktär, men av ett symptom på det medvetslösa. När detta symptom deklareras och förstås, försvinner det.

Vi kan behöva tvinga oss mindre och förstå mer

för att få våra avsikter att bli handlingar och för att dessa handlingar ska överensstämma med vad vi verkligen vill göra i våra liv.