Själens smärta

Vid någon tidpunkt har någon redan fått en diagnos med följande indikation: "Du har varit mycket deprimerad; detta har inget botemedel. Jag föreslår att du fortsätter att leva och lösa dina problem så snart som möjligt. "

Kan du föreställa dig de konsekvenser som en mening så här orsakar i en person som inte kan komma ur botten av gropen där den är?

När man bryter ett ben, skulle ingen vända sig till grannen för att se om han läkte; han skulle söka en ortopedist. I ett fall som det här kan ingen klandra oss för att vara så distraherad, för att inte titta på vad som var på marken eller för att inte hålla oss ner när vi går nerför trappan.

Totalt trodde vi inte det.Om vi ​​bröt vårt ben för en distraktion av oss, skulle den logiska vara oss själva att lösa problemet, eftersom vi skulle ha varit ansvariga för vad som hände.

Om vi ​​i slutändan konsulterade en läkare, skulle han inte fråga oss om att förklara orsakerna som ledde till det fel som ledde till att våra ben bryts och inte skulle skämma bort oss för vår brist på uppmärksamhet. Han skulle begränsa sig till att agera mot ondskan och skulle söka sätt att lösa det på det mest lämpliga och snabbaste sättet.

Men om det var sönderdelat var själen, vad är meningen med allt detta? Kan vi vända oss till någon för att fixa det? Skulle någon skylla oss trots att den här situationen är så obekväm? Vi skulle troligen skylla oss för att inte vara mer försiktig eftersom vi tillåter för mycket skada att åstadkommas inom vår varelse.

Vi skulle kräva mycket av oss själva utan att veta om det är möjligt att lämna denna situation ensam. Psykisk smärtaInom fysisk sjukdom bryr vi oss om att ta hand om de sjuka och ge all vård, men när ont är psykiskt och smärtan är av själen förändras allting radikalt. Jag tror att anledningen till detta ligger i att inte veta mycket bra vad man ska göra, hur man agerar, hur man hjälper patienten.

Ingen har lärt oss någonting om korrekt vård av de problem som får oss att känna så illa emotionellt.

Själens smärta är extremt intensiv. Samtidigt ser vi någon som är desillusionerad eller deprimerad, så annorlunda från hur han uppträdde förut, bafflar oss och ökar vår rastlöshet. Detta orsakar ibland människor att leva med detta onda utan att söka externa lösningar,

tro att de måste agera ensamma. Du kanske tror att det är något som inte har något botemedel, något som du måste lära dig att leva med.

Och det är inte så. Jag säger inte att det finns en lösning på alla psykiska sjukdomar, men det finns inte alla fysiska sjukdomar

och det hindrar oss inte från att söka hjälp av lämpliga proffs. Det finns ett antal alternativ för att hjälpa till att hitta en hälsosammare väg än lidande. När smärtan är av själen finns det också bandage och korrigerande medel. Om du inte känner till dem kan en professionell ge dig det svar du båda behöver, och om den här professionella inte har svaret, leta efter en annan. Om en person inte kan lösa ett problem betyder det inte att denna lösning inte existerar; hon känner bara henne inte. Fortsätt tills du hittar lösningen på ditt problem, för att det finns.