Familjens inflytande på professionellt val

Banden med yrket börjar i barndomen. Barn identifierar ofta med sina föräldrars yrken eller närmast dem. Å andra sidan är vissa yrken lastade med obehagliga minnen som traumatiserar dem.

Arbeta för ett visst ämne kan ha flera betydelser, kan ha känslan av nöje eller missnöje eller helt enkelt ses som något som bara garanterar överlevnad. Detta motiveras av det faktum att många människor inte ser arbete som en form av personlig uppföljning och tillväxt. För Soares (2002) tar arbetet mycket tid i en persons liv. Av detta skäl bör professionellt val ske medvetet och sammanhängande med personliga behov och intressen.

De flesta ungdomars yrkesprojekt påverkas av flera egenskaper, bland annat den bekanta. När det gäller familjen gör de flesta unga sina val utan att vara medvetna om de inflytanden det ger. Undersökningen av dessa determinanter ökar dock graden av valfrihet.

Syftet med psykologernas arbete är därför att ge råd till den unga personen att reflektera medvetet på den bästa vägen, utan att exempelvis påverkas av familjens önskemål. Psykologens roll kommer då inte att vara att ange deras troliga handlingsområden, men att erbjuda instrument för att hjälpa till med beslutsfattandet med sina risker och ansvarsområden. För detta är det viktigt att den unga utför en kritisk analys av verkligheten, det sammanhang där det sätts in, och även på arbetsmarknaden. SOARES, Dulce Helena Penna.

Professionellt val: från unga till vuxna. São Paulo: Summus, 2002.