Hint av olycka hos dem som har för mycket

I dagens värld tror många att många av deras problem härrör från att ha något mer än vad de har.Därför tillbringar de flesta av sina liv att förvärva något de antar kommer att göra dem lyckliga. Problemet är att eftersom denna resonemang är i grunden falsk, kan de aldrig ha nog att vara lyckliga. Faktum är att det finns en ledtråd av olycka hos dem som har för mycket. Oöverflödig, vad det än är, upplevs som en börda.Och som en börda leder det till snedvridningar och svårigheter att uppnå en sann livskvalitet. Detta gäller allting: överskott av mat, dryck, varor, skönhet, framgång och så vidare.

"Fattigdom inte kommer från en minskning av rikedom, men multiplikation av önskningar."

-Platão- önskan att ha mer och mer av något inte kommer från en viss nåd här bra. Det är inte så att det finns mer alkohol i alkoholens kropp, eller att den kompulsiva sötanden behöver mer protein. Mycket mindre miljonären behöver inte pengarna, men det betyder inte att dessa människor inte vill ha mer. I alla dessa fall är det som händer att den sanna önskan är maskerad, och så kommer den aldrig att bli mättad.

olycka av dem som har alltförDet är en sanning som verkar vara motsägelsefullt vid en första anblick:

bristen på materiella tillgångar ger upphov till missnöje, men äger dem inte i början av lycka.

Människor behöver en minimalt värdig materiell bas som ska bildas som människor, att växa och utvecklas. Om vi ​​saknar det läget börjar vi förmodligen en brist på brister som leder oss till orättvisor och brist på autonomi.Extrem fattigdom tillåter inte tillgång till utbildning, hälsovård och kulturartiklar. Det förhindrar oss från att njuta av samhällets tillgångar på lika villkor. Vanligtvis fördömer det oss också ett osäkert liv och olycka, som nästan uteslutande handlar om att säkerställa överlevnad.På andra sidan är de som har för mycket, som teoretiskt sett bör vara bättre människor, eftersom de har uppnått allt och ännu mer än de behöver.

Dess lätthet träder i utbildning, kan de vara de mest givande upplevelser och det faktum att veta som är mer lyckligt lottade än de flesta människor bör återspeglas i en högre grad av lycka i livet. Men många av dessa människor är nedsänkt i motsatt, det vill säga i olycka.

Människor som har för mycket är ofta problematiska, krävande och avvikande. De domineras av lustar. De är besatta av missnöje. De är själviska och överflödiga, och till och med likgiltiga för världen. Vanligtvis är de också cyniska. Detta gäller inte alla i den här situationen, men det är ganska vanligt. Mer är mindre och mindre är mer?

När det gäller personlig utveckling är pengar bara ett instrument som långt ifrån är det viktigaste.Som tidigare nämnts borde varje människa kunna räkna med ett minimum av förhållanden som tillåter hans utveckling och dess införande i kulturen. Men vad som i slutändan definierar framgång eller misslyckande hos en född person är hans eller hennes förmåga att kreativt hantera svårigheter.

Det finns en tro på att människor i fattigdom har många svårigheter. Svårigheten är idag för oss alla, precis som solen eller månen. "Det finns alltid något som saknas för någon", enligt texten i Facundo Cabral. Det finns alltid något att administrera, mäta, distribuera.

Livet är en daglig utmaning som vi måste ta på oss sedan barndomen.För dem som har för mycket är ämnet inte svårt, det är inte spännande. De är knappast utsatta för extrema situationer, där väsen måste råda innan man har.

Många med pengar utbildar sina barn på kanten av åtstramning.Likväl är din framtid relativt säker, till skillnad från vem som har ingenting och kämpar varje dag med osäkerhet.

Resultatet av allt detta är att, i de flesta fall kommer de som har lite att utveckla sin motståndskraft mer kraftfullt.Dessa människor lär sig att hantera frustration och kan värdera vad de får. Tvärtom, de som förlorat för mycket i upplevelsen av svindel. Det är sant att de kommer att drabbas mycket mindre i många avseenden; men de kommer i allmänhet att vara mindre motståndskraftiga mot ödets olyckor. Det finns en ledtråd av olycka i allt överskott.