Grundläggande tips för utbildning av ansvariga människor

Att veta vad man ska göra och vad man inte gör när som helst är något som vi alla lär oss i våra liv. Människan lever i en pågående lärande, men det är i barndomen att grunden för utbildning och personlighet är etablerad. Det är det stadium där utsädet planteras som kommer att växa i framtiden. En solid grund för säkerhet, självförtroende och ansvarsansvar kommer att vara avgörande för att uppnå lycka i vuxenlivet.

Att ha kontroll över våra liv och handlingar, att veta var gränserna är och värdera vår förmåga att uppnå saker är utan tvekan de värden som varje pappa och mor vill införa i sina barn. Men, hur man gör det?

Vid flera tillfällen faller vi in ​​i felet att överbeskydda barnen, och tro att det ständigt hjälper dem, övervakar var och en av sina steg eller gör saker för dem är konsekvenser av vår kärlek. Men vårt uppdrag är att utbilda människor för imorgon; oberoende och mogna människor som vet hur de ska handla för sig själva. Att vara medveten om detta och förstå hur man uppnår det är viktigt om våra barn ska vara lyckligare.

1. Utbilda från födseln

Ansvaret är en av de viktigaste dygderna för mänsklig utveckling, det är det mest lämpliga sättet att ha kontroll över vårt liv. Det är ingen mening att börja införa denna dimension i våra barn så unga som fem eller sex. Inte alls. Ansvaret bör utvecklas redan under de första månaderna och från de första åren. Vad de kan röra och vad de inte kan röra. Leksaker ska samlas efter spel. Du kan inte skrika på de äldste. De borde lägga sina kläder i garderoben och lämna packet redo för nästa dag. Små saker som kan demonstreras från det första ögonblicket börjar barnen interagera med miljön kring dem.

2. Behovet av att fastställa tydliga normer

Vårt hus och högskola är tydliga exempel på samhället, och vi vet alla att det finns regler, skyldigheter och rättigheter i vårt samhälle. Upprättande av gränser är en viktig nödvändighet, eftersom barnet kommer att lära av mycket små vad som förväntas av honom vid varje ögonblick. Att leva i osäkerhet ger inte segurança-säkerhet. Om vi ​​straffar vår son en dag för att inte ha ordnat sitt rum, men nästa dag vi släpper igenom honom, kommer han säkert inte att ta våra regler på allvar och kommer inte att tänka på konsekvenserna av att bryta dem.Standarden ska vara tydlig och stabil över tiden. När barnen respekterar dem blir de vana, något förstått och internaliserat.

Syftet med normer är att de förstås och assimileras, det vill säga även om de införs måste de vara rimliga. "Jag förstår att när jag kommer hem måste jag göra min läxa och sedan ha ledig tid att spela och titta på tv." Det innebär att alla etablerade normer måste vara väl förstådda av barn. Införandet kommer aldrig att bli väl mottaget, men om reglerna åtföljs av god kommunikation och ur ett demokratiskt perspektiv kommer allt att vara gynnsammare.3. Demokratisk utbildning

Som vi nämnde tidigare är behovet av att fastställa normer och gränser avgörande, och att behålla dem konsekvent över tiden också. En regel är inte en sanktion. Att få sängen och gå upp vid rätt tid till skolan är inte ett straff. Det finns de som tror att det är nödvändigt att belöna alla barnets goda gärningar, men syftet är att de ska förstå sitt ansvar och det finns ingen anledning att belöna dem för det.

Belöningen måste vara intern, att de själva förstår att de har det bra. Hur får man det? Mer än givande, vi borde lova. Kommunicera en: "Jag är stolt över dig" är till exempel det bästa erkännandet vi kan ge dem.

När barn gör något fel eller visar dåligt beteende, är det inte heller lämpligt att använda en mycket bestraffad bestraffning. Vi kommer att fortsätta att använda demokratisk utbildning: vi måste lära dem hur man kan förbättra, tänka med dem innan man etablerar en "lag".

Låt dem förstå varför deras beteende behöver förbättras.När vi visar ansvar, kommer vi att ge dem fler rättigheter, fler möjligheter.Att vara ansvarig är en demonstration av mognad och utan tvekan är detta nyckeln till vår roll som föräldrar.Skapa ansvariga, oberoende och mogna barn för att integrera sig fullkomligt i samhället, vara glada i en värld de förstår och i vilka de kan utvecklas perfekt.