Jag har en känsla av att en dag allt passar Psychology

Jag har en känsla av att någonting kommer att passa, att alla ansträngningar kommer att hitta sitt privilegierade hörn och att allt väntande kommer att få sin belöning. Eftersom förtroende som intuition sinnen är att höra rösten av själen, visdom vårt undermedvetna kontakten med världen och med vår essens. Alla av oss, någon gång i vårt liv, har haft någon form av förödande. Det är inte magiskt, det är inte förkognition, inte en kristallkula som unravels vår framtid. Daniel Cappon, känd psykiater vid University of York i Kanada,

känslan är kronan av mänsklig intelligens, en misskrediterade koncept, men i själva verket är ansvarig för en stor del av vår överlevnad som art.Lita på din intuition och svara på denna känsla som snabbar upp ditt hjärta och det visar att en dag allt kommer att passa in i ditt liv, eftersom det ibland två ögonbindel se mer än en blind sinne.

DelaVarje gång vi pratar med någon som vi har en känsla av att något ska gå bra, visar den personen snart ett leende av skepticism. Men innan du börjar kritisera eller göra narr, bör vi förstå vilket syfte har dessa plötsliga och oförklarliga förnimmelser: för oss att göra ett snabbt beslut baserat på underliggande data och erfarenheter i vårt medvetande.

En känsla är inget annat än vår instinkt

att sätta ljuset i backspegeln för att varna oss om någonting. 's Anatomy

känsla Malcolm Gladwell, författare till 'Intuitivt Intelligence' berättar att uppfattningar är en röst för intuition. För många av oss ordet orsaka viss misstänksamhet, beror detta på att tilldelningen naturliga

som har gett henne fram till idag. Vi borde därför "dissekera" det och förstå lite mer om sin ansträngande anatomi.Människor, i allmänhet, lita mer på sina medvetna, reflekterade och djupt genomtänkta beslut än intuitioner. Men mycket av vår reaktion kommer mer från vad vi kallar "instinkt".

Vi är djupt känslomässiga varelser och med tanke på att vi har inte alltid tid att utföra en detaljerad analys av allt som omger oss i tid för att fatta ett beslut, vänder vi oss till samvetets röst: känslan och intuition. Den mänskliga lagrar mycket av sina kunskaper i det undermedvetna, där den känslomässiga världen, instinkt och roten till alla våra erfarenheter

kombinera subtilt att destillera vad vi kallar intuition. Så mycket, enligt en artikel som publiceras i tidskriften Psychology Today, är hunches vår bästa vardagskompass, för att de tillåter oss att agera enligt vår sanna identitet.

Förstå aningarDe föraningar regelbundet följas av olika fysiologiska förnimmelser: frossa, frossa och särskilt den klassiska "knut" i magen.

Michael Gershon, forskare vid Columbia University, USA, och författare till "The Second Brain", berättar att det är just i magen som lämnar ett omfattande nätverk av nervceller som ansluter till vår emotionella hjärna.

Denna plötsliga fysiska känsla som följer med förödande

är inget annat än röstet i våra känslor som varnar oss om någonting.Nu när vi kommer till denna punkt, är våra läsare mycket troligt att undra hur vi bättre kan förstå deras egna förödande.

Låt oss titta på detta mer i detalj.Hemligheter för att ytterligare fördjupa vår förekomstDr Daniel Cappon, citerad i början av artikeln, har publicerat en mycket intressant bok med titeln "Intuition and Management", där han lär oss att utveckla dessa dimensioner lite bättre. Enligt honom är föregångare en del av vår intelligens, och därför måste vi alltid lyssna på dem. Vårt omedvetna är som en intern dator som kan göra en snabb väg genom mörkret för att ge oss information.

Vi måste kunna förstå alla känslor, data eller slutsatser som den skickar oss.

Inte alla fördomar är giltiga, och det här är en detalj att tänka på. Dess syfte är att få oss att reflektera över någonting och sedan bestämma.Både intuition och förebyggande är mycket vanliga hos kreativa människor.

  • Det här är inte könsrelaterat:män och kvinnor kan vara lika intuitiva
  • och har samma antal positiva och negativa känslor under hela dagen.Känslor kommer oftast att förekomma i vår hjärna i lugn stund,
  • när vi äntligen blir bortkopplade från yttre buller för att stämma in i hjärtat, emotionerna.
  • Intuition, liksom förekomst, är direkta dörrar till vår omedveten salvia, som regelbundet ignoreras av samhället som värderar endast kvantifierbar, betong och vänstra halvklotet som reglerar matematisk logik. Trots att vi från tid till annan lyssnar på dessa förebilder som stör vårt hjärta genom att be om tillstånd att bli hörda kan vara avgörande och inte kritiseras. Eftersom intuition är uppenbarhetens uppenbarhet, vet någonting hjärtat och sinnet ignorerar.