Jag finner mitt mod när jag tillåter mig att känna

Vår natur tillåter oss att känna, och så strävar vi efter att bygga väggar runt oss för att dölja vår djupare "jag": de låter oss inte känna känslor, känslor och alla erfarenheter som det är. När vi känner sig ömtåliga och sårbara återvänder vi till resonemang och flyttar oss från vårt väsen.

Vi har byggt dessa väggar sedan barn, när vi i många situationer inte kände oss förtjänta av kärlek. I händelse av rädsla och känslomässig smärta stänger vi oss själva och försöker anpassa oss till en värld som skrämmer oss, med tanke på att den är full av faror.Vi lär oss att när vi visar våra svagheter och svårigheter, hamnar vi en hel del

. Vi tror att "öppna upp" för nya upplevelser kan ge oss sorg, ånger, misslyckanden, amorösa vanföreställningar och besvikelser. Det är dock inte lösningen att stänga in på "inte känna"."Vi skiljer ofta sinnet från känslorna. Vi är så vana vid att låta sinnet dominera oss så att vi glömmer våra känslor och våra kroppar. Lägg märke till hur många gånger du börjar en mening med ordet jag tänker istället för känner. "

-Elisabeth Kubler Ross-
Vad det betyder att "stänga" framför det vi känner

Genom väggarna bygger vi runt oss, vi lär oss en repertoar av ursäkter för att dölja vem vi är. Vi lär oss automatismerna, anpassar oss till befintliga fördomar och stereotyper, söker en anpassning till vår miljö. Vi tror att det finns ett sätt att vara och agera som är normalt, och vi måste närma oss det så mycket vi kan.

Troen på att det finns ett lämpligt sätt att bete sig är det som hindrar oss från att vara vem vi egentligen är. Det är därför vi ständigt kämpar med våra känslor, vad vi vill, vad motiverar oss och vad som uppskattar oss.Vi spenderar mycket energi för att inte känna igen våra känslor.

Vi stänger oss själva på ett sådant sätt att vi blir okänsliga för orättvisor och de människor vi älskar. Vi agerar automatiskt och vi förlorar helt väsen av vårt var, kärlek och godhet. "Närbild" till känslor innebär att livet går utan oss, för att vi förlorar illusionen, hoppet och ens kärleken.

DelaLåt dig känna

Som vi redan har sett finns det en anledning att inte låta dig känna. Du har provat det i många situationer, eller hur? Han kämpade mot sig själv för att bli okänslig för något du inte ville uppleva.Att försöka undvika smärta är det som leder oss att förbli i lidande

.

Den största styrkan inom oss är utan tvekan det att låta oss känna och uppleva. Vi vill inte känna, vi är rädda och vi är fångade eller förlorade i detta tillstånd, vi kämpar mot våra egna känslor. Det är nödvändigt att uppleva obehagliga situationer, eftersom de är en del av vår tillväxt.Mognad och lycka utvecklas genom smärta, ångest och sorg.

Vi lär oss av erfarenheter, oavsett om de är trevliga eller inte. På detta sätt värderar vi vad som händer bra och fördelaktigt i våra liv."

Det finns ingen tur eller otur i världen, men jämförelsen mellan ett tillstånd och en annan, det är allt. Endast den som har upplevt olycka kan känna högsta salighet. Det är nödvändigt att ha velat dö, min vän, för att veta hur bra och vackert liv är " -Alejandro Dumas- Styrka ligger i sårbarhet." Vi förvirrar vanligtvis sårbarhet med svaghet. Sårbarhet är en del av att vi får känna vad vi behöver, att vara ärliga och att acceptera att det finns många saker som påverkar oss, och att vi inte är ömtåliga.

När vi accepterar vår sårbarhet "i öppna" för att uppleva de känslor som orsakar interaktioner med andra. Det är ett naturligt tillstånd, så varför ska vi gömma sig under en mask som inte representerar oss och gör oss olyckliga? Gå ut ur denna gömställe, bestäm dig för att möta världen och visa sig som du verkligen är.
"Det jag är skulle vara tillräckligt om det var öppet." -Carl Rogers-

Det enda sättet att självkännedom och personlig tillväxt är att visa oss med våra svagheter.

För detta krävs mycket mod, äkthet, mognad och stor inre styrka. När du visar detta naturligt sätt kan du få samma svar från sin omgivning: uppriktiga band baserat på kärlek, inte framträdanden.