Jag lämnar inte någon bakom, människor förlorar mig långsamt

dagliga livet i träskor mekaniska och repetitiva vedermödor, ockuperar skyldigheter och ansvar, utvidga våra arbetstider än åtta timmar dagligen, vilket ger oss lite utrymme att fyllas med mänsklig och affektiv sameksistens. Således riskerar att avvika från kontakt med människor i tömning av känslighet och takt för att ta oss till kyla av en ensam liv, är en konstant.

Ofta fokuserar vi vår energi enbart för att få vad vi vill i termer av yrkesmässiga prestationer för att nå yrkesmässig framgång och finansiell stabilitet, medan vi glömmer att boka en tid som krävs för att personliga relationer. Och så håller vi ackumulerande saker och tröst medan vi gradvis förlorar de människor som är avgörande för oss, som hjälper oss att bli bättre, utan att lägga sig. Av denna anledning är att vi ibland känner att vi ignoreras eller föraktas av någon vars vänskap försvagas, vars meddelanden minskar, vars samtal kommer gallring, vars möten kommer att släckas. Och istället för att inse hur mycket vårt beteende påverkat denna avståndstagande varförsöker bara att skylla på andra för avståndet själva bredda

var vi upptagna med allt utom honom. I detta avseende är inte alltid borttagningen målmedvetet, glöm inte alltid någon eftersom vi ville, inte alltid människor lämnar eftersom de inte älskar oss längre.Det är frånvaron av kontakt, för att titta, att bry sig, vatten och vård som håller oss från varandra

, mycket mer än brist på kärlek. Det är den extrema valoriseringen av de materiella erövringarna som tömmer oss av affektiva erövringar, på ett subtilt men dödligt sätt. Därför behövs reservarmos inom oss särskilda platser där de som vi är skyldiga tacksamhet för att hjälpa oss att bli bättre människor, att ta oss massor av känslor som inte kan missa, så mycket som kroppen ger, för mer än tiden går, oavsett hur trött det blir, det löper ut, det faller isär. Att förlora vad du köper kan vara ont, men att förlora vem som gav dig händer med sann kärlek är oåterkallelig. Och väldigt sjuk.