7 Steg för att öka ditt personliga självförtroende

Människans storhet värderas och uppfattas av den grad av självkännedom som man har av sig själv.En av pelarna som upprätthåller detta underbara tillstånd i var och en av oss är vår egen uppfattning om oss själva, det vill säga vår personliga självkänsla.

Självkänsla är de övertygelser vi har om oss själva.Dessa kvaliteter, förmågor och sätt att agera och hantera våra känslor utgör vårt väsen, och de utgör vår självbild.

"Att vilja vara någon annan är att slösa den person du är."-Marilyn Monroe- självkänsla är den viktigaste grunden på vilken vår personliga och känslomässiga tillväxt bildas.

Så, beroende på hur du känner dig själv påverkar det positivt eller negativt de andra delarna av ditt liv: arbete, relationer och de viktigaste personliga skälen. Således blir

självkänsla det värde du ger dig i förhållande till de känslor och erfarenheter som du har integrerat genom hela din livserfarenhet. Därför kan vi bilda dessa karaktäristiska uttryck, som "Jag är så dum, jag kan inte eller människor tycker inte om mig". Som vi sa tidigare,den här självbedömningen att vi gör omedvetet varje dag i våra liv är nödvändiga och viktiga, för att det är här beslutets ursprung ligger att investera ännu mer eller inte i våra personliga talanger och prestationer.Människor som har ett högt och positivt självkänsla kan övervinna alla situationer som orsakar svårigheter eller utmaningar varje dag. På andra sidan myntet får de som håller låg självkänsla endast begränsa och misslyckas.

För att undvika denna sista situation, uppmanar jag dig att integrera de 7 stegen för att öka ditt personliga självkänsla och njuta av en hälsosam och givande livskvalitet.Generera inte Fortiden är inte en av de bästa kompanjonerna av självkänsla, eftersom vi förblir förankrade i det, vilket inte tillåter oss att gå framåt och utvecklas inåt.

Kom ihåg att inte generalisera de negativa erfarenheterna du har upplevt under hela ditt liv. Acceptera att du inte är perfekt och kan ha defekter som krävs för att tillåta flöde njuta av dess sanna väsen, och acceptera att

vad som hände en gång behöver inte hända igen

...

Var medveten om dina segrar här är ett av de bästa sätten att förbättra vår personliga självkänsla. För att göra detta uppmanar jag dig att bli medveten om dina prestationer och prestationer och att vidarebefordra det du vill uppnå i framtiden.

För att ha ett gott självkänsla är det nödvändigt att känna igen oss själva förmågan att göra saker bra i de olika delarna som utgör vårt liv. Och vi kan aldrig glömma att sträva efter att nå våra mål.Lita på dig

Glöm aldrig att agera konsekvent med vad du tycker och känner.

Framför allt sluta aldrig att lita på dig själv.

Kom ihåg att vi alla har vår egen uppfattning om verkligheten, så vi behöver inte oroa oss så mycket om vad andra tycker. Lita på din inre röst, den som alltid ger dig det bästa rådet och får dig att komma ihåg hur extra du är.

Dela

Fokus på den positiva sidan Vänja dig att uppleva och uppskatta de goda kvaliteter du har och är stolta över. Dina styrkor och svagheter är en skatt eftersom de gör dig extraordinär och unik för någon annan.Acceptera själv vad du är

Sluta aldrig acceptera dig själv och vad du är.I dig ligger makten att uppnå allt som drömmar

, med dess dygder och imperfektioner. Autentiska och uppriktiga relationer är bundna av acceptansen av vem vi egentligen är.

"Mannen som inte värdesätter sig själv, inte kan värdera något eller någon."

-Ayn Rand-

Jämför dig inte med andra Som vi har insisterat och bjudit in dig att reflektera, vi är alla olika från varandra . Var och en med våra egenskaper som gör oss unika och speciella.Du kan överväga värre än andra, men kom ihåg att

det alltid kommer att vara en aspekt i livet när du kommer att vara "bättre" än någon annan.

Så bara värt att göra jämförelser om syftet är att få en positiv och praktisk inlärning.

Oroa dig för att bli bättre varje dag

Fokusera på att förbättra det du tycker är inte nöjd med dig själv. Det är ett bra sätt att öka din personliga självkänsla, eftersom det gör det möjligt att utveckla både internt och externt. Identifiera vad du vill ändra eller uppnå. Gör sedan en handlingsplan för att börja gå vidare med de ändringar som behövs för att nå ditt mål.Innan du lämnar, skulle jag vilja dela en sista medveten råd för att öka din självkänsla: när det är möjligt,konvertera allt som är negativt om positiva saker .